Vzory

 

   Názov                                    Modul Umiestnenie Vzor    Popis                   Príklad
           
 Cenovky_Akcia.FRF  Sklad  Tovary       
 Kalkulacia_tovary.RF3  Sklad  Tovary     Výrobok v NC  
 Plnenie pre klienta.FR3  Odbyt  Odberateľské objednávky    Plnenie objednávok    
 Plnenie pre klienta sumár.FR3  Odbyt  Odberateľské objednávky    Sumár plnenia    
 F_Prijmovy_doklad_2x.REP    Fakturácia  Faktúry    Tlač príjmového pokladničného dokladu vo faktúrach    
 POKL_DOKLAD_Ciastocna_uhrada.FR3    Fakturácia  Faktúry    Tlač pokl. dokladu vo faktúrach   pri čiastočnej úhrade   
 Zoznam s rozpisom.RFR    Odbyt Ponuky    Zoznam s rozpisom položiek  podľa výberovej podmienky    
 Štítky 3x8_STAT.REP Fakturácia Partneri    Adresy vyfiltrovaných partnerov pre tlač na štítky 3x8    
 Kontrola JKPOV.FR3 Majetok Dlhodobý majetok    Kontrolná zostava pre nové odpisové skupiny podľa kódov produkcie   
 PRISTUPOVE - detail.FR3 Služby Prístupové práva - Heslový systém    Kontrolná zostava pre podrobný rozpis prístupových práv užívateľov  
 Návrh zápočtu.FR3 PoZa Pohľadávky, Záväzky  Návrh zápočtu z neuhradených faktúr  
 Denny sumar rozpis seky.FR3 Predajňa Predajňa  Denný rozpis operácií cez fiškál  
 Denny sumar rozpis seky FMn.FR3 Predajňa Predajňa  Denný rozpis operácií pri viacerých FM  
 pokl.doklad ucto hrom.FR3 Účtovníctvo Doklady  Tlač pokladničných dokladov v účtovníctve  
 Cenovky_EAN_Prijem_kusy.FR3 Sklad Príjemky  Tlač cenoviek v príjemke podľa poštu kusov  
           
           

                                Odkaz v stĺpci "Vzor" si uložíme, rozbalíme a podľa návodu uložíme na príslušné "Umiestnenie" vo WISPe.