Verzia Dátum Modul Dostupnosť Druh
165.6205 16.2.2024 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Úpravy potrebné po zmene kódovania exportov z informačných oznamov zverejňovaných na portáli Finančnej správy, napríklad Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, Zoznam daňových dlžníkov, Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.
165.6197 26.1.2024 Odbyt Na požiadanie Nová vlastnosť
Doplnené EDI pre XXXLutz
165.6196 25.1.2024 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri kópii tovaru cez tlačítko "Ďalší" v otvorenej karte, kopíroval program aj skladovú pozíciu /umiestnenie/. Zrušené.
165.6192 17.1.2024 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Hromadný zápis udalosti v majetku zahrnul označené aj v drobnom, aj v dlhodobom majetku. Po úprave funguje iba v okne, v ktorom sa spúšťa.
165.6191 9.1.2024 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri kopírovaní cenníka partnera je doplnené aj kopírovanie poľa POZNAMKA.
165.6189 3.1.2024 Odbyt Na požiadanie Nová vlastnosť
Doplnené EDI pre Kaufland PL a Kaufland RO.
165.6183 20.12.2023 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Sklad - Výstupy - Skladové štatistiky - po nastavení parametrov a exporte do XLS je doplnené pole Klasifikácia.
165.6177 6.12.2023 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava kurzu po preklopení Odberateľskej objednávky do výdajky na aktuálny. Rovnako aj pre preklopení Vlastnej obj. do príjemky
165.6117 21.7.2023 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri zakladaní nového roku v module Majetok sa vyskytoval posun majetku z odpisovej skupiny 3 do odpisovej skupiny 4 a z odpisovej skupiny 4 do odpisovej skupiny 5. Opravené. Po aktualizácii verzie programu stačí vymazať aktuálny rok odpisov a nanovo ho založiť, ale iba v prípade, že máte majetky v odpisovej skupine 3, alebo 4.
165.6106 10.7.2023 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Nový kontrolný výkaz DPH platný od 01.07.2023, ktorý povolí aj 5% DPH do zníženej sadzby.
165.6098 28.6.2023 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri editácii aj pri založení výdajky nepovolil program zápis poznámok 1, 2, 3 na riadku výdajky. Opravené.
165.6097 22.6.2023 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V súvislosti s úpravou pre DPH (100 a 150 dní po splatnosti) za určitých podmienok vznikla chyba pri účtovnej uzávierke roku 2022. Boli vymazané záväzky s príznakom 100, ak bolo všetko prepojené uhradené. V roku 2023 vznikali nevyrovnané doklady.
165.6091 6.6.2023 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudlo v Účtovníctvo-Doklady-Služby-Ďalšie funkcie -> "Prehľad nákladov a výnosov". Vytvorí sa .XLS výstup s porovnaním nákladov a výnosov k zadanému dátumu za predošlé 4 roky. Nutný Excel a Firebird 2.5.
165.6087 2.6.2023 Fakturácia V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Od 01.07.2023 je povolené platiť v hotovosti úhrady faktúr do 15.000,- EUR.
165.6043 1.3.2023 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zakladaní a úprave bankového účtu sa zmenilo rozloženie polí. Pribudlo tiež nové pole na blokovanie účtu. Ak je nastavené, program nedovolí vytvoriť príkaz na úhradu na tento účet.
165.6033 15.2.2023 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudla možnosť generovať QR kód do faktúr podľa dokumentácie Slovenskej Bankovej Asociácie. Po nastavení v Parametroch stačí už len upraviť vzor faktúry.
165.5999 13.12.2022 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do služby Editácia hlavičky príjemky je povolený aj výber záväzku a aj vtedy, keď sú zadané obstarávacie náklady.
165.5998 7.12.2023 Fakturácia Na objednávku Nová vlastnosť
Vystavovanie faktúr a bločkov pre sociálny podnik v rôznych sadzbách DPH.
165.5993 18.11.2022 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena otvorenia eDane Java nová verzia z Finančnej správy. Ide o verziu platnú od novembra 2022. Pri exporte výkazu do aplikácie vidíte v exporte pre typ výkazu 2021 nasledovné: eDane Java 2022-Výkaz DPH 2021.01.01
165.5989 4.10.2022 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V Sklad - Parametre - Ďalšie nastavenia v "Správe voliteľných údajov v tovaroch" pribudol nový typ poľa: Oddeľovací text. Slúži iba na rozdelenie voliteľných údajov napr. na spoločné druhy údajov.
165.5987 22.8.2022 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
V odberateľských objednávkach pribudla služba na evidovanie stavu odberateľskej objednávky na základe preddefinovaných údajov.
165.5959 1.7.2022 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Úpravy programu v rámci zaokrúhľovania hotovosti na 5 centov. Pre správne zaokrúhlenie bločku musí byť upravená aj FT (fiškálna tlačiareň).
165.5923 9.5.2022 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku výdajok pribudla nová služba Vklad-výber, ktorou sa zobrazí číselník hotovostných operácií vo fiškálnych tlačiarňach. Možnosť pridať, resp. zrušiť operáciu.
165.5916 26.4.2022 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Na riadku výdajky pribudla služba na zobrazenie pohybov tovaru (Ctrl+B)
165.5912 20.4.2022 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
INTRASTAT - po novej úprave prestal fungovať rozpis príjemiek k položke. Opravené.
165.5896 25.3.2022 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V "PoZa" - Parametre - Ďalšie nastavenia v "Správe voliteľných údajov v partneroch" pribudol nový typ poľa: WWW odkaz. Umožňuje pripojiť k partnerovi ľubovoľný odkaz z internetu. Ctrl+klik na poli v číselníku partnera otvorí priradenú adresu.
165.5887 8.3.2022 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V Sklad - Parametre - Ďalšie nastavenia v "Správe voliteľných údajov v tovaroch" pribudol nový typ poľa: WWW odkaz. Umožňuje pripojiť k tovaru napr. obrázok z internetu. Ctrl+klik otvorí priradenú adresu.
165.5886 4.3.2022 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V kontakte pribudla možnosť "Odoslať OO mailom po jej vytvorení". Môže sa využiť napr. na zaslanie potvrdenia odberateľskej objednávky. Ak nie je vyplnený e-mail, použije sa hlavný e-mail kontaktu.
165.5880 10.2.2022 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
INTRASTAT 2022 doplnené potrebné úpravy. nové vzory pre tlač + súbor XML pre export do Intrastat CS tiež primerane doplnený.
165.5854 10.1.2022 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Kontrola bankových účtov plátcov DPH. Finančná správa SR sprístupnila ostrú verziu aplikácie, pomocou ktorej je možné online pripájaním na ich server overovať účty Vašich dodávateľov, oznámených na finančnej správe. Na sfunkčnenie služby je potrebná aktualizácia programu WISP.
165.5844 15.12.2021 Majetok Na požiadanie Nová vlastnosť
V module pribudol vzor na tlač inventúrnych štítkov s čiarovým kódom jednotlivo alebo hromadne pre tlačiareň Zebra.
165.5765 25.6.2021 Účtovníctvo V rámci inštalácie Legislatívna zmena
OSS - aj DPH a Fakturácia
165.5714 14.4.2021 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníkoch pribudla nová možnosť rýchleho prístupu - na Ctrl+klik sa otvorí označené (podčiarknuté) pole. Napr. vo výdajkách faktúra, dodací list či číselník partnerov.
165.5714 14.4.2021 Servis V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V číselníku tovarov pribudlo na hornej lište tlačítko Max/Min. Pri stlačení Min sa zrýchli práca s číselníkom (pri veľkom počte riadkov) na úkor počtu zobrazovaných položiek (prístupných cez Ctrl+F9).
165.5690 2.3.2021 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnenie legislatívnych úprav pre rok 2021.
165.5683 10.2.2021 Sklad Na objednávku Nová vlastnosť
Úprava odosielania výdajok na e-mail odberateľa. Výstup sa neposiela na e-mail odberateľa, ale na jednu konkrétnu adresu.
165.5664 4.1.2021 Odbyt Na požiadanie Nová vlastnosť
Pri zápise riadku odberateľskej objednávky môže byť "Termin dodania" priamo v zadávacom okne.
165.5622 21.9.2020 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pribudla možnosť zapisovať Voliteľné údaje priamo v karte tovaru. Zápis cez Služby ostáva.
165.5620 1.10.2020 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V prehľadoch partnera pribudli "Predaje z uzavretých období". Iba pre verziu databázy Firebird 2.5
165.5604 27.10.2020 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pribudla možnosť vytvorenia výdajky priamo z ponuky, bez vytvorenia OO.
165.5595 21.8.2020 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Optimalizácia filtra pri odberateľských objednávkach, pri niektorých kombináciach sa číselník neúmerne dlho načítaval.
165.5582 22.5.2020 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri viacerých súčastne spustených WISP-och sú rozlíšené poradovým číslom spustenia
165.5559 25.2.2020 WISP Na objednávku Nová vlastnosť
Nové funkcie do modulu Dokumenty, o.i. možnosť zobraziť naskenovaný dokument, odoslať mail s naskenovaným dokumentom na vybrané adresy, možnosť zaznamenať odsúhlasenie
165.5534 27.1.2020 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH 2020.
165.5522 16.1.2020 Majetok V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnená odpisová skupina 0 na 2 roky
165.5522 16.1.2020 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Evidencia CALL-OFF-STOCK je dostupná v module DPH - Služby - CALL-OFF-STOCK Poznámka je pre Vašu evidenciu, napríklad čísla DL, názov prepravy...
165.5507 18.12.2019 Predajňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V module Predajňa pribudla nová služba - Kópia bločku podľa jedinečného čísla, ktorá vytlačí z eKasy kópiu ľubovoľného bločku na základe jeho PčD (poradové číslo dokladu, ktoré je vytlačené na každom bločku), alebo kópiu posledného bločku.
165.5460 10.1.2020 Sklad Na objednávku Nová vlastnosť
Recyklačný poplatok aj pre český maloobchod
165.5459 4.10.2019 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Implementácia WISP-u na eKasu od spoločnosti VAROS, tlačiarne FT4000B a FT5000B. V prípade výmeny fiškálnej tlačiarne alebo inštalácie novej je NUTNÉ mať verziu s týmto číslom (165.5459), alebo vyšším. V číselníku dodacích listov pribudlo pole UID, kde sa zapisuje tento reťazec (z finančnej správy).
165.5453 10.12.2019 Odbyt Na požiadanie Úpravy a opravy
Vo vlastnej objednávke sa pri výbere položky odpamätáva tovarová skupina.
165.5432 8.8.2019 Sklad Na požiadanie Nová vlastnosť
Upozornenie na nerealizované vydaje. Po výbere partnera do výdajky, ak má doteraz vydaje, na ktorých nebol blok alebo faktúra, sa zobrazí upozornenie a možnosť zobraziť zoznam týchto dokladov.
165.5427 16.1.2020 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Možnosť tlačiť na bločku kód tovaru, alebo EAN kód.
165.5420 19.7.2019 Fakturácia Na požiadanie Nová vlastnosť
Možnosť tlače QR kódu na faktúre pre načítanie úhrady v bankových aplikáciách - pay by square.
165.5419 17.7.2019 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnený do filtra faktúr výber podľa dátumu dodania.
165.5416 17.7.2019 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V zostave Sklad-Výstupy-Doklady pribudla možnosť vybrať "Nevybavené doklady". Vyberú sa tie doklady za obdobie, ktoré majú pohyb typu hotovosť alebo faktúra ale nemajú príznak bločku, resp. vytvorenú faktúru.
165.5415 16.7.2019 Účtovníctvo Na požiadanie Nová vlastnosť
Nový výstup do xls: Účtovníctvo-Výstupy-Ďalšie výstupy-Mesačný prehľad. Stav aj obrat. Nutný Excel a Firebird 2.5.
165.5359 2.5.2019 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na riadku ponuky pribudla služba "Pohyby tovaru pre partnera" - Ctrl+B. Zobrazí doteraz realizované pohyby tohoto tovaru u partnera.
165.5339 4.4.2019 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Príprava na e-kasu. Odskúšané na testovacom prostredí pre FT5000. Podpora pre e-kasu.
165.5339 4.4.2019 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Príprava na e-kasu. Odskúšané na testovacom prostredí pre FT5000. Podpora pre e-kasu.
165.5318 5.2.2019 Sklad Na požiadanie Úpravy a opravy
Pribudla možnosť po zápise výdajky automaticky odosielať e-mail na adresu kontaktu partnera, podobne ako vo faktúre, vlastnej objednávke, alebo ponuke.
165.5312 1.2.2019 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V Parametroch v "Správe voliteľných údajov v partneroch" pribudol nový typ poľa: Logicka hodnota
165.5304 28.1.2019 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do poľa Cena vo výdajke pribudla možnosť pre výber Ceny 2 z tovaru klávesom F7. Opätovným stlačením F7 sa znovu zapíše základná cena.
165.5289 14.1.2019 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri spustení programu WISP v novom kalendárnom roku, ak ešte nebolo vytvorené nové účtovné obdobie, pribudla otázka na jeho založenie. Pri väčších databázach môže založenie nového účtovného obdobia trvať aj niekoľko minút.
165.5273 19.12.2018 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri zadávaní tovaru vo výdajke sa zobrazí posledne použitá cena pre tohoto partnera. Číslo v zátvorke.
165.5248 24.10.2018 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V číselníku partnerov pribudol výstup do XLS cez Služby-Prehľady-Predaje minulých období, kde sa zobrazia aj údaje zo záložných databáz z predošlých rokov. Prístupné iba pre verziu databázy Firebird 2.5
165.5245 18.10.2018 DPH V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri kontrolnom výkaze chýbala kontrola pre B1, B2, C2 a A2 na IČ DPH. Pri vytváraní XML súboru teraz prebehne kontrola a zapíše sa do protokolu, ktorý je na lište. XML sa vygeneruje, ale po oprave ho treba generovať znovu.
165.5244 15.10.2018 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri samozdanení prenosu daňovej povinnosti - Služba v účtovnom doklade - Nulová úhrada pre zálohovú platbu. Odblokovaná väzba iba na záväzok 324, povolí aj väzbu na pohľadávku 314.
165.5244 15.10.2018 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Hromadné generovanie upomienok - opravená chyba
165.5230 2.10.2018 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Program nezapísal nulový kurzový rozdiel ak úhrada bola účtovaná v účtovnom doklade predpisu. Upravené.
165.5230 2.10.2018 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo faktúrach / predfaktúrach neodpamätalo posledné nastavenie okna. Opäť funkčné.
165.5225 21.9.2018 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V Číselníku partnerov pribudla služba "Akciové ceny", kde sa zobrazia všetky, alebo aktuálne akcie, ktoré sa uplatňujú na partnerovi.
165.5219 13.9.2018 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie zostavy - Pohľadávky a Záväzky/Výstupy/Pohľadávky a Záväzky. Oprava chyby tlače pohľadávok.
165.5217 7.9.2018 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava služby "Kontrola IČ DPH" v číselníku partnerov. Kontroluje sa správnosť obchodného názvu a neaktívne IČ DPH z podkladu Finančnej správy.
165.5217 7.9.2018 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V partnerovi - číselník jeho IČ DPH - pribudlo pole "Neaktívne číslo platiteľa dane". Pokiaľ je nastavené, nebude sa vkladať do faktúry . Nastavíme, ak partner prestal byť platiteľom DPH.
165.5215 6.9.2018 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravené (zmenšené) menu v úvodnom okne WISPu na výber záloh starších rokov. Vyberá sa databáza a rok.
165.5204 23.8.2018 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku partnerov pribudla služba "Rizikoví partneri". Na základe IČ DPH sa z podkladov Finančnej správy do stĺpca "Stav" doplní d-ak je v zozname daňových dlžníkov, v-ak je vymazaný zo zoznamu platiteľov DPH, z-ak je v zozname platiteľov DPH u ktorých nastali dôvody na zrušenie. Služba sa dá spustiť pre jedného partnera, alebo pre všetkých zobrazených.
165.5183 11.7.2018 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku "Príkazy" pribudli nové voliteľné stĺpce (splatnosť /zo záväzku/, suma záväzku, uhradené /suma doteraz uhradená zo záväzku/, počet dni do dátumu úhrady + stĺpec, kde bude „G“ alebo „P“.)
165.5183 11.7.2018 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku "Príkazy" pribudla nová služba "Generovanie príkazov", ktorá na základe dátumu splatnosti a zadaných príznakov na záväzkoch vygeneruje príkazy na úhradu k zadanému dátumu.
165.5175 2.7.2018 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
Automatizované zasielanie potvrdenia objednávky.
165.5155 16.6.2018 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na karte partnera pribudlo informačné pole "Súhlas so spracovaním osobných údajov".
165.5131 14.5.2018 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku faktúr pribudla nová služba "Zobraziť účt. doklad". Po jej nastavení sa pod číselníkom zobrazí účtovný doklad so zaúčtovaním faktúry.
165.5068 14.2.2018 Pohľadávky / Záväzky Na objednávku Nová vlastnosť
Automatizované odosielanie PDF - hromadný vzájomný zápočet.
165.5057 31.1.2018 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Upravené, doplnené parametre DPH, doplnené generovanie nového XML súboru pre výkaz DPH podľa požiadaviek FS. Doplnili sme aj výber pre odoslanie cez Java e-dane. Vôbec sa nemení definícia riadkov, ostáva v platnosti definícia od 01.01.2012.
165.5032 4.1.2018 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do filtra účtovných dokladov doplnená možnosť filtrovať iba prázdne doklady.
165.5029 28.12.2017 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnené úpravy pre komodity súvisiace s novelou DPH. Popis k úprave posielaný mailom. Pribudla fajka "Komodity", ktorú treba zapnúť v kategórii pre komodity a dobropis komodity.
165.5011 30.11.2017 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Prepočet majetku nuloval nastavenie odpisov ak bol v roku prepočtu založený. Opravené.
165.5010 30.11.2017 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre majetok založený v r.2017, rovnomerný odpis - daňové odpisy správne, ale zle rozložené, opravené. Treba spustiť v konkrétnom majetku službu na prepočet odpisov.
165.5010 30.11.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Zaradenie, alebo presmerovanie účtu do účtovných výkazov je sprístupnené v OSNOVE cez Služby - Zaradenie do výkazov
165.5010 30.11.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Učtovanie došlých faktúr z príjemky (pre 2 sadzby DPH na položkách v príjemke), je aj pri účtovaní bez DPH (následné samozdanenie), rozdelené na 2 základy podľa sadzby z položiek.
165.4983 14.11.2017 Sklad Na požiadanie Nová vlastnosť
Služba na import súboru so skutočným stavom skladu do inventúry stavom. Skutočný stav je zapísaný v .xls súbore v tvare číslo tovaru a počet merných jednotiek.
165.4966 5.10.2017 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri elektronickom odosielaní faktúry pribudla možnosť pripojiť XLS súbor, v ktorom sú uložené informácie o faktúre a položkách faktúry. Prijímateľ si potom môže vo svojom IS automaticky vytvoriť napr. príjemku, alebo zapísať záväzok.
165.4960 30.9.2017 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre pohodlnejšie dodatočné zapnutie rezervácie na položke v OO: postaviť sa kurzorom na riadok OO a v klávesovej skratke F5 = zmena množstva pribudla možnosť zapnúť fajku na rezerváciu položky.
165.4960 30.9.2017 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnené pole Výrobca na pridanie cez CTRL+F9 do okna inventúry stavom.
165.4942 24.8.2017 Servis V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri kopírovaní skladovej karty cez Oprav a tlačítko "Ďalší" bol ladený zápis karty pri opätovnom stlačení tlačítka "Další".
165.4921 19.7.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ladenie účtovania hotovosti pri výkonoch v DL, nesprávne zaokrúhlenie odstránené.
165.4911 17.7.2017 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zablokovanie tlače úhrady cez ERP v HOTOVOSTI, ak ide o obchodný prípad so sumou nad 5.000,- EUR. V hotovosti neakceptuje ani čiastočné platby. Povolené sú čiastočné úhrady platobnou kartou.
165.4861 2.5.2017 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V prehľade tlači položiek kontrolného výkazu DPH sa došlé faktúry pre osobitný režim tlačia s dokladom úhrady, nie s dokladom predpisu.
165.4844 11.4.2017 Sklad Na požiadanie Nová vlastnosť
Do tlače pokladničného bločku bola doplnená nová premenná RINFO, ktorá umožňuje tlačiť informáciu zo zvoleného poľa v karte tovaru, napr. poplatok za tovar do RECYKLAČNÉHO FONDU
165.4834 28.3.2017 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do receptúry pribudla nová vlastnosť- možnosť zapnúť na komponente premenlivú veľkosť (množstvo) a tiež možnosť ohraničiť údaj kontrolovanými hranicami min / max.
165.4834 28.3.2017 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri kopírovaní cenníka partnera pre skupinu partnerov sa ceny nezmenili. Opravené.
165.4831 22.3.2017 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri dobropise na vstupe nepovolilo vybrať príznak "PHM 80% odpočet". Opravené.
165.4828 21.3.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V účtovnom doklade nová služba "Nulová úhrada pre prijatú zálohu". Slúži pre účtovníčky, ktoré nemajú vystavené predfaktúry vo fakturácii a k nim generovanie daňových dokladov. Pripojí daňový doklad k záväzku 324. Pre Komodity a STAVEBNÉ PRÁCE.
165.4823 15.3.2017 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Výdaj šarže s popisom 2 nebol možný, ak už existoval výdaj rovnakej šarže s iným popisom až do nuly. Opravené.
165.4816 7.3.2017 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Faktúra z objednávky, ak už bola čiastočne objednávka vyskladnená, nefungovala správne. Opravené.
165.4801 23.2.2017 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri tlači pokladničného bločku boli v okne platidiel pridané ikony "K" a "H" pre rýchly zápis sumy na kliknutie myšou
165.4800 23.2.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Účtovníctvo - Účtovanie - OBRATY - do riadkov obratov je možné pomocou klávesovej skratky CTRL+F9 pridať VSYM
165.4800 23.2.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri prenose predkontovaných pokladničných dokladov do účtovníctva sa prenesie do obratov aj partner. Podmienkou je, že partner je evidovaný v číselníku partnerov.
165.4800 23.2.2017 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V účtovnom doklade nová služba na rozpočítanie sumy nákladu / výnosu na časť, ktorá patrí do aktuálneho obdobia a časť, ktorá patrí do nasledujúceho obdobia. Názov služby je "Prepočet 365 dní"
165.4800 23.2.2017 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri nákupe tovaru cez modul pokladňa, ak účet 131 sleduje identifikátor, treba zadať do účelu "Nakup tovaru P číslo príjemky".Číslo príjemky sa zapíše pri hromadnom zápise predkontácií do poľa identifikátor.
165.4797 17.2.2017 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úhrady v osobitnom režime pre toho istého partnera, v tom istom doklade - chybne uvedená suma DPH v kontrolnom výkaze (iba v XML)- zlúčené dokopy. Opravené.
165.4797 17.2.2017 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený stĺpec "ESTE_UHRADIT_CM", ktorý je dostupný na zobrazenie pridaním cez CTRL+F9. Občas sa vyskytujú pohľadávky alebo záväzky uhradené v EUR do nuly, ale s maličkým zostatkom v CM, čo robí problém pri precenení. V novom stĺpci sa dajú nájsť.
165.4794 15.2.2017 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Intrastat, export do XML. záporné hodnoty sa nezapisujú.
165.4786 7.2.2017 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené odosielanie vlastných objednávok na e-mail kontaktu. Nastaviť v kontakte.
165.4786 7.2.2017 Majetok V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Pri vyradení majetku je možné zapnúť parameter pre odpisy v roku vyradenia. Zapína sa individuálne na jednotlivých majetkoch.
165.4786 7.2.2017 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Kontrola fakturačného pohybu pri doplnení DL do faktúry službou "Priadanie dodacieho listu".
165.4786 7.2.2017 Majetok V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené sú 2 služby a to účtovné zaradenie majetku a vyradenie majetku. Potrebujete si doplniť účet obstarania do triedy majetku na zaradenie. Nákladový účet pre vyradenie vyberáte vždy pri zápise udalosti Vyradenie z automaticky otvorenej osnovy. Vyradenie a zaradenie funguje VÝHRADNE pri prázdnom doklade bez obratov.
165.4777 3.2.2017 Styk s bankou V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený import bankových výpisov pre Multicache SLSP
165.4755 10.1.2017 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudla možnosť blokovať riadok výdajky, ak je predajná cena pod nastavenou maržou. Nastavenie v Parametroch -
165.4745 27.12.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V číselnom rade faktúr je možné prednastaviť vlastné IČPD a zvolený vlastný bankový účet .
165.4745 27.12.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do číselného radu je možné prednastaviť aj pohyb výdaja, ak je pohyb prednastavený pre príjem. Tiež je možné prednastaviť vlastné IČPD, ktoré bude vkladané do dokladov v tomto číselnom rade. Platí aj pre odbyt, lebo číselný rad je možné súčasne používať v oboch moduloch.
165.4745 27.12.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do kópie ponuky doplnená možnosť výberu skladu a číselného radu.
165.4745 27.12.2016 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnená úprava pre KV DPH, v A2 zobraziť aj vystavené faktúry k stavebným prácam s prenosom daňovej povinnosti. Doplnený zápis daňového dokladu prijatej zálohy od platcu DPH z EU do súhrnného výkazu, ak ide o prijatú zálohu na službu do EU.
165.4727 5.12.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravené zobrazenie údajov o vložení OO do výdajky. Zobrazia sa iba nedodané a čiastočne dodané tovary. Doplnený aj názov tovaru pre lepšiu čitateľnosť. Úprava neplatí pre tovary so šaržami.
165.4727 5.12.2016 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vlastné označenie partnerov pomocou skratky SHIFT+INSERT. Výstup Phľadávky a záväzky iba pre partnerov s vlastným označením.
165.4727 5.12.2016 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vlastné označenie stredísk a zákaziek ( SHIFT+INS ) pre rozpis stredísk, alebo zákaziek iba s vlastným označením.
165.4727 5.12.2016 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Na karte majetku, na záložke Zmluva pribudla možnosť výberu dokladu o kúpe. Tento údaj sa automaticky zobrazuje aj na záložke Základné údaje vedľa kódu majetku.
165.4727 5.12.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena v zobrazení protokolu pri preklopení OO do výdajky. Už sa zobrazujú iba tovary, ktoré nemajú dostatočný stav, alebo žiadny. Úprava neplatí pre tovary so šaržami.
165.4712 21.11.2016 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Komodita vydaná v 2 riadkoch znásobovala 2x celé množstvo v KV DPH. Opravené.
165.4707 4.11.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrušené upozornenie na rovnaký alternatívny kód pri zápise rovnakého do ďalšieho tovaru.
165.4707 4.11.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Odbyt - Výstupy - Odberateľské objednávky. Výstupná zostava je prepojená medzi OO a VO. Doplnený nový parameter zostavy, ktorý umožní tlač OO bez prepojenia na VO. Súčasne oprava exportu zostavy do XLS, XML.
165.4691 25.10.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Sklad - výdaj - v hlavičke výdajky záložka "Ďalšie údaje" je doplnené pole pre zadanie zákazníckeho čísla OO. Do tlače výdajky ako DL, alebo do tlače DL je možné doplniť premennú ZAK_CISLO_V
165.4691 25.10.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V hlavičke faktúry - Ďalšie poznámky - tiež pribudol riadok na zadanie zákazníckych čísiel OO, oddeľujú sa čiarkou. Do tlače faktúry potom treba doplniť premennú ZAK_CISLO_F.
165.4679 17.10.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravená kontrola sumy faktúry voči sume riadkov výdajky pred tlačou.
165.4674 13.10.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie riadku do výdajky už s vystavenou faktúrou pri blokovaní výdajky nedoplnilo riadok do faktúry. Opravené. Pri odblokovaní sa pripojenie do faktúry doplní.
165.4662 30.9.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava práce pre tovary s variantami v OO, VO, preklopenie do výdaja s variantami, prepočet cien v OO.
165.4662 30.9.2016 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na parameter v Pokladni možnosť zapnúť kopírovanie pokladničného dokladu aj s predkontáciou. Doplnená skratka CTRL+K na kópiu dokladu - zosúladenie s účtovníctvom a zmena skratky pre tlač pokladničnej knihy na CTRL+P.
165.4651 23.9.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Odpojenie predfaktúry od faktúry znovu funkčné. Cez Faktúry - Služby - Súvisiace predfaktúry - mínusom. Predfaktúru iba odpojí.
165.4629 23.8.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena rozloženia polí vo filtri vlastných a odberateľských objednávok pre plné zobrazenie všetkých polí.
165.4618 15.8.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V číselníkoch objednávok pribudli voliteľné stĺpce mobil, telefón a e-mail. Tiež vo faktúrach a výdajkách. Dostupné cez CTRL+F9
165.4601 28.7.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie iných nákladov do výrobku. Položka je v Tovaroch. Služby - Receptúra, výrobok - Iné náklady na výrobu
165.4593 8.7.2016 Styk s bankou V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri vytváraní príkazu na úhradu do XML súboru bol dátum splatnosti aktuálny, nie zadaný. Opravené.
165.4592 30.6.2016 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak je na predfaktúre (cez PoZa) v Ďalších vlastnostiach preddefinovaný účet, na ktorý sa má predfaktúra pri úhrade zaúčtovať, program kontroluje pri ručnom účtovaní, či je použitý správny účet. Ak nie je, upozorní.
165.4592 30.6.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená služba, ktorou sa bez editácie tovarovej karty dá doplniť minimálny a optimálny stav. V podmenu Iné služby, skratka CTRL+Q.
165.4592 30.6.2016 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená služba na hromadné označenie vyfiltrovaných napr.záväzkov. (Vhodná pre použitie pri generovaní príkazov. Odznačia sa iba tie, pre ktoré chcete generovať úhrady.)
165.4563 10.6.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnený parameter do Fakturácie. Ak je partner v predfaktúre s iným IČOm, ako konečný príjemca, zjednoduší prácu s partnermi pri vložení predfaktúry do faktúry.
165.4563 10.6.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dlhý zoznam služieb v tovaroch uprataný do logických celkov v podmenu. Klávesové skratky nezmenené.
165.4563 10.6.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri kópii odberateľskej objednávky sa nekopíruje zelený priznak OO, teda použitá služba Odblokovanie - "Povoliť výdaj".
165.4563 10.6.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V prípade, že je v partnerových kontaktoch sledované povolenie na objednanie a prevzatie tovaru, nerobí problém vloženie ponuky bez kontaktu, alebo s nesprávnym kontaktom do objednávky.
165.4563 10.6.2016 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak sa partnerovi zmení IČPD na skupinové, potvrdenie zápisu klávesou ENTER ponechá DIČ partnera pôvodné.
165.4546 17.5.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V okne tovarov - služby - doplnené podmenu pre Ceny, Špecifikácie a Iné služby kvôli pohodlnejšej práci a lepšej prehľadnosti. Prístupové práva nezmenené, klávesové skratky platné.
165.4536 10.5.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Predvyplnené údaje pre intrastat na partnerovi sú funkčné aj pre výdaj. V prípade zapnutého príznaku trojstranný obchod nie je kontrolované zadanie regiónu.
165.4530 4.5.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Opravený problém, keď sa na faktúrach, zapísaných z WISPu do PDF, na zariadeniach s Androidom nesprávne zobrazovala diakritika
165.4524 3.5.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do okna zoznamu výdajok pridaný stĺpec Doprava.
165.4524 3.5.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Blokovanie výdajky pri blokovaní predaja - prekročený kredit, alebo faktúry neuhradené po splatnosti - nový parameter na účty pohľadávok, ktoré treba vylúčiť (napr.314). Zároven sa nekontroluje uhradenosť dobropisov po splatnosti.
165.4524 3.5.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnené kopírovanie poznámok 1,2,3 z hlavičky výdajky aj do presunovej príjemky.
165.4524 3.5.2016 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnené úpravy pre kontrolný výkaz DPH platné od 01.04.2016 v oddieli B3.
165.4516 28.4.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri elektronickom odosielaní faktúry na e-mail kontaktu sa dá vzor vybrať priamo po zápise novej faktúry. Ak nie je vybraný, použije sa prednastavený.
165.4490 30.3.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ladenie kontroly zadaných údajov v príjme pre intrastat.
165.4488 29.3.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do riadkov vlastnej objednávky možnosť doplniť polia minimálny stav, optimálny stav a neprepočítavať min_opt. Cez CTRL+F9
165.4480 11.3.2016 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Možnosť prednastaviť na partnerovi údaje pre intrastat. Nový parameter skladu - Ďalšie nastavenia - kontrola vyplnených údajov pre intrastat vrátane krajiny pôvodu.
165.4480 11.3.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená skupina partnerov do filtra v službe Pohyby tovarov.
165.4480 11.3.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V cenách a zľavách na tovare - akciové ceny doplnená poznámka na akcii
165.4480 11.3.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do receptúry v tovare je doplnená možnosť zadať zaokrúhlenie (napríklad na celé ks = 1), aby boli komponenty vydané na celé kusy. Platí pre všetky položky v receptúre.
165.4460 11.2.2016 Fakturácia V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnené označenie na výkone pre stavebné práce "Prenos daňovej povinnosti" tak, aby pre neplatcov fakturovali výkon štandardne s vyššou sadzbou dane, ale pre tuzemských platcov DPH zapne pri zápise v hlavičke fajku "Faktúra bez DPH" + upozorní na prenos daňovej povinnosti.
165.4460 11.2.2016 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo výstupoch v Odbyte - Odberateľské objednávky pribudol výber strediska.
165.4425 21.1.2016 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený parameter skladu - Ďalšie funkcie - Predvyplnená cena v príjme - uplatniť nastavenie podľa tohto parametra aj pre zrýchlený automatický príjem cez modul Predajňa.
165.4422 18.1.2016 Majetok V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Z programu je možné exportovať priamo do eDANE JAVA súbor, ktorý otvorí a vyplní základné údaje pre daň z motorových vozidiel. Podrobnejší popis možno získať na adrese: http://www.proces.sk/wisp/doc/Dan_z_MV2015.pdf
165.4422 18.1.2016 Styk s bankou V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V súvislosti s úpravou bankového styku platnou od 1.2.2016 je v programe dostupná služba pre generovanie príkazov SEPA XML: Styk s bankou / Príkazy na úhradu / SEPA v .XML Pre import výpisov pribudla služba: Styk s bankou / Výpis z účtu / [Výber účtu] / Služby / Import XML
165.4422 18.1.2016 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnené úpravy pre DPH - osobitný režim §68 d. Podrobnejší popis možno získať na adrese: http://www.proces.sk/wisp/doc/DPH_01.01.2016.pdf
165.4422 18.1.2016 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri službe výdajka z príjemky, alebo vložení príjemky do otvorenej výdajky pribudla kontrola na zapísané množstvo. Súvisí to s rezerváciou tovaru ak nepovolí výdaj pod rezerváciu.
165.4352 20.10.2015 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nová služba vo výdaji: Hromadné odblokovanie výdajok partnera, na výdajke ktorého stojím.
165.4352 20.10.2015 Sklad Na objednávku Nová vlastnosť
Naprogramovaná nová úprava pre presuny zo strediska na stredisko tak, aby bola najprv na vydávajúcom stredisku výdajka. Na stredisko príjmu príde e-mailom číslo výdajky. Až keď je tovar dovezený na druhé stredisko, užívateľ použije v príjme novú službu Presun, zadá číslo výdajky a parametre príjmu a výdajka sa zmení na predvolený štandardný presun.
165.4352 20.10.2015 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri preklopeni odberateľskej objednávky s bežnými predajnými cenami do výdajky s pohybom, ktorý má nastavený "Nákupná cena" sa ceny vo výdajke zmenia na nákupné.
165.4352 20.10.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Voženie dokumentu do záväzku je možné ihneď pri zakladaní, nie je potrebné vrátiť sa znovu späť.
165.4318 8.10.2015 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pomôcka pre kontrolu súhrnného výkazu - na kategórii DPH-Služby-Položky kategórie je doplnený filter podľa dátumu dodania.Tiež sa dá pridať IČPD cez CTRL+F9. Takto nastavený zoznam je možné exportovať do XLS cez výstupy.
165.4318 8.10.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Služba Storno dokladu pre účtovné výkazy už nekopíruje pôvodný dátum, ale generuje doklad v aktuálnom dni.
165.4302 19.8.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre párovanie bankových výpisov doplnená kontrola.Po napárovaní otvorí report s upozornením na možné chyby. Tento report sa dá opakovane privolať v bankovom výpise - Služby - Kontrola čiastočného párovania.
165.4302 19.8.2015 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnený parameter, ktorý kontroluje zaokrúhľovací rozdiel pre zaúčtovanie faktúry. Je prednastavený na hodnotu do 1,-EUR.
165.4298 14.8.2015 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená možnosť návratu na hlavičku faktúry aj v zberných faktúrach.
165.4271 27.7.2015 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Parametre - Predajné ceny a zľavy - Katalógový sklad. Nemôže mať pohyby, ale z neho vyberám karty a kopírujem do skladu podľa potreby. Vnorenie sa do katalógového skladu klávesou F2, ak nenachádzam kartu na bežnom sklade.
165.4265 24.7.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V účtovnom doklade pribudla služba na zápis ľubovoľnej poznámky. Po zápise sa zobrazí v histórii poznámky.
165.4265 24.7.2015 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Výstupná zostava "Zmeny v skladových dokladoch" opravená.
165.4265 24.7.2015 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Recyklačný fond sa negeneroval v DL k výdajke, ak bola príjemka vložená do výdajky, alebo dodatočným vložením OO do výdajky - tovary, ktoré sa dodatočne prijali. Vyladené.
165.4265 24.7.2015 Servis V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak bol vymazaný kontakt k zákazke (aj z partnera), vymazala sa celá zákazka. Opravené.
165.4265 24.7.2015 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Funkcia Výdajka z príjemky vydala tovary so správnym výrobným číslom, boli vo výdajke evidované, ale v číselníku tovarov boli zobrazené ako voľné čísla. Opravené.
165.4265 24.7.2015 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do tlače Opisu vážení pribudol výber triedenia váhových lístkov. Triedenie podľa ŠPZ, čísla váhového lístku, partnera.
165.4265 24.7.2015 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na partnerovi, Doplňujúce údaje 2 pribudla fajka "Vyňať z upomínania" - všetky pohľadávky partnera. Na pohľadávke cez služby "Vyňať z upomínania" selektívne pre vybraté pohľadávky.
165.4228 20.5.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava a doplnenie párovania pre zaúčtovanie bankových výpisov.
165.4217 11.5.2015 Majetok V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Úpravy majetku podľa zákona o dani z príjmov sú vo verzii zahrnuté.
165.4217 11.5.2015 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ručne založené príkazy na úhradu z modulu PoZa - Pohľadávky - na dobropisy a preplatky - opravené. Pre úhradu v CM je potrebné v pohľadávke zapnúť fajku "Úhrady v CM".
165.4195 16.4.2015 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava zaúčtovania faktúry pre prípad vyúčtovacej faktúry. Najmä pre prípad povoleného preplatku faktúry. Sprísnená kontrola ak je zaúčtovaný daňový doklad k prijatej zálohe.
165.4190 10.4.2015 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
v parametroch zostáv nová funkcia F7 MS Excel
165.4187 8.4.2015 Pokladňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava párovania úhrad faktúr po exporte do účtovníctva z modulu Pokladňa.
165.4187 8.4.2015 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Aj % provízie 2 je možné zadať ako desatinné číslo.
165.4187 8.4.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Pre účtovné výkazy sú doplnené cez ďalšie funkcie aj tlače do PDF súboru, nielen xml, ktoré sa otvára v "java e_dane".
165.4187 8.4.2015 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Odladené cudzie váženie, kontrola pri 1.vážení, aby nebolo možné zapísať váhový lístok bez váženia. Kontrola na prekročenie hmotnosti nad 40.000kg - brutto váha pri 2.vážení pri výdaji.
165.4131 16.2.2015 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do modulu Služby - Servis pribudla nová služba "Prepočet stavov objednávok". Prepočet sa robí ja pre OO, aj pre VO. Dôvod: za určitých podmienok ostala objednávka ako vybavená aj keď plnenie bolo iba čiastočné.
165.4126 11.2.2015 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
úprava blokovania marže v kombinácii s blokovaním predaja (faktúry po splatnosti+kredit). Odblokovaním marže, ktorá sa blokuje prioritne sa stratila informácia o prekročení kreditu alebo splatnosti. Upravené tak, že po odblokovaní marže sa automaticky spustí kontrola a v prípade potreby zablokuje výdajku týmto typom blokovania.
165.4126 11.2.2015 Účtovníctvo V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Účtovné výkazy pre rok 2014 sú vo verzii, ale na požiadanie môžete dostať aj súbor, ktorý doplní výkazy bez verzie zvolené počítače. Vo výkazoch je potrebné definovať krátkodobé a dlhodobé analytiky, aj kontokorent.
165.4111 22.1.2015 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravené účtovanie dodávateľských faktúr z príjmu. Obstarávacie náklady - očakáva sa iná faktúra na dopravu - nie sú zahrnuté do sumy na zaúčtovanie došlej faktúry. Ak sú dopravné náklady súčasťou faktúry za tovar, treba použiť službu "Doplnenie sumy", ktorá rozpočíta takúto dopravu do príjemky a vtedy bude doprava zahrnutá do účtovania došlej faktúry.
165.4101 16.1.2015 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zberná faktúra vystavená s IČ DPH SK a CZ,alebo DE... nepovolila zapnúť priamo fajku EU s DPH. Sprístupnené.
165.4101 16.1.2015 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch skladu - v 1.časti je nový parameter "Farebné rozlíšenie šarží podľa exspirácie". Zobrazí šarže v 3 rozličných farbách. Platí pre šarže v sklade s priemernými cenami.
165.4073 17.12.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vyhľadávanie v číselníku tovarov - vždy preplo na funkciu vkladanie - opravené
165.4073 17.12.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zablokované pole cena v riadkoch odberateľskej objednávky. Súvis s novým prístupovým právom. Opravené
165.4073 17.12.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Výstupná zostava "číselník tovarov" - odstránené pole na zadanie dátumu OD, ktoré bolo nefunkčné a zavádzajúce.
165.4062 8.12.2014 Sklad Na požiadanie Úpravy a opravy
Prepočet objednaného množstva tovaru, zobrazenie v číselníku tovarov, stĺpec Odber.objednávky - opravené.
165.4056 8.12.2014 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie na tovarovej karte - služba Rozšírené EANy na prepočet inej mernej jednotky cez koeficient podľa partnera. Využitie vo vlastných objednávkach.
165.4056 8.12.2014 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie premenných pre tlač faktúr- informácie o šaržiach pre FIFO sklad: F_EXSPIRACIA, F_D_VYROBENE, F_D_TRVANLIVOST a pre priemerný sklad: SAR_POPIS, SAR_EXPIRACIA, SAR_ZALOZENIE, SAR_REZERVACIA, SAR_D_VYROBENE, SAR_D_TRVANLIVOST, SAR_POPIS_2
165.4051 25.11.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zablokovanie výdajky po zablokovaní predaja - kredit a splatnosť. Doplnená je kontrola pohybu pri editácii hlavičky výdajky.
165.4051 25.11.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Sprísnená kontrola na dátum DL aj pri editácii.
165.4051 25.11.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Nefungovalo červené vyznačenie riadku výdajky pri predaji pod nákupnú cenu. Opravené.
165.4046 10.11.2014 DPH V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo výstupe kontrolný výkaz nová služba "Kontrola IČ DPH" Kontroluje aj obchodný názov - opraviť treba pole Obchodný názov, nie pole názov. Kontrola a doplnenie IČPD aj priamo v partnerovi. Naprogramovaná možnosť vymazať chybné IČPD aj keď má väzbu na staré údaje.
165.4020 3.10.2014 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo filtri obratov nefungovalo správne filtrovanie podľa súm. Opravené
165.4020 3.10.2014 Fakturácia Na požiadanie Nová vlastnosť
Doplnková služba do fakturácie, ktorá pre zvolený číselný rad a zadané obdobie vypíše preskočené čísla faktúr. Pri pravidelnom používaní je možné tieto čísla včas obsadiť.
165.3980 2.9.2014 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená podmienka pre rozšírený filter - nepovolí zadať písmená tam, kde je očakávané číslo.
165.3980 2.9.2014 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vhodné pre obaly - palety - v tovare je možné zapnúť fajku na uplatnenie zľavy, zadanie hodnoty v %. O zadané % sa pri vrátení zmenší dobropis palety - ako zrážka za opotrebenie palety.
165.3980 2.9.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zadávanie množstva v inventúre stavom pri použití distribúcie 1 bolo nesprávne zaokrúhľovanie podľa distribúcie. Opravené.
165.3980 2.9.2014 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri použití služby na samozdanenie nevložila služba prednastavený oddiel KV z predkontácie. Opravené.
165.3935 17.7.2014 Styk s bankou V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo formáte "Tatrabanka MC" treba vyberať pre import výpisov súbory s príponou .STA namiesto .GPC
165.3935 17.7.2014 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Export / Import upravené - aj import údajov pre KV - dobropis, a účet záväzku.
165.3903 20.6.2014 DPH V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do položiek kategórie doplnená možnosť zadať OKREM druhov dokladov. S tým sa vyskytla aj chyba vo výpočte výkazu DPH - program výpočet nespravil. Opravené v tejto verzii.
165.3882 22.5.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Presun povolil zápis aj bez zadania strediska príjmu, hoci bolo povinné. Opravené.
165.3878 15.5.2014 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava chyby - pre dobropisy na výstupe. Do C1 sa dostali iba tie, ktoré mali IČO a súčasne IČ DPH. Opravené, kontrola iba na IČO.
165.3878 15.5.2014 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre ľahší výber účtu pri ručnom účtovaní - zobrazenie súčasne názvu dokladu. Pre ľahší výber partnera pri zápise POZA tiež rozšírené pole pre čitateľnejší výber.
165.3878 15.5.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri účtovaní došlej faktúry z príjemky - podhodí dátumy podľa dátumu príjemky.
165.3878 15.5.2014 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnené prepojenia medzi objednávkami /VO, OO /, príjmom /výdajom /, faktúrou a ponukou.
165.3858 24.4.2014 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zakladanie dokladov pri rozšírenom filtri - iný partner - už nevzniká prázdny doklad. Nepovolí založenie dokladu.
165.3858 24.4.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V pohybe doplnená nová možnosť "Nepovoliť zadávať záporné množstvo pri výdaji".
165.3858 24.4.2014 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Automatické účtovanie faktúry z predfaktúry s 2 rôznymi účtami výnosov (602, 604)program zadal oddiel KV A1, napriek tomu, že mal byť (--)pomlčky. Opravené.
165.3858 24.4.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie pre blokovanie predaja pri prekročení splatnosti a kreditu - zobrazenie a rozdelenie na kontrolu v hlavičke - splatnosť, kredit - pri zatvorení dokladu.
165.3858 24.4.2014 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zaokrúhľovanie súm po výpočte podľa laboratórneho rozboru pre združenú vzorku na celé kg. Odblokovanie polí partnerov v laboratórnom rozbore po vložení váhového lístku.
165.3830 2.4.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do skladovej štatistiky pribudlo členenie 2 pre údaj Akceptoval.
165.3830 2.4.2014 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravené párovanie podľa VSYM. Pri partnerovi nerozlišuje veľké a malé písmo a hľadá aj podľa neúplného názvu partnera. Požadovaná je správna diakritika podľa zadania partnera vo WISPe.
165.3830 2.4.2014 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zakladanie dokladov (faktúra, objednávky, príjemka, výdajka) pri použitom rozšírenom filtri nie je povolené, ak je partner rozdielny.
165.3830 2.4.2014 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Už je zablokované kopírovanie textu dokladu medzi príjemkou a výdajkou.
165.3822 25.3.2014 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava označenie účtovných dokladov a vyfiltrovanie iba označených.
165.3817 24.3.2014 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená nová služba v príjemkách "Kópia príjemky".
165.3790 11.3.2014 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doladenie výstupu "Položky kontrolného výkazu". Nezobrazovať daň, ak nie je uvedená v kontrolnom výkaze (XML)podľa §66.
165.3765 18.2.2014 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Kontrolný výkaz DPH - Oprava pre oddiel C - dobropisy boli bez znamienka + / -
165.3759 14.2.2014 Účtovníctvo V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Kompletná úprava pre vytvorenie súboru KV DPH na odoslanie.
165.3456 10.7.2013 Styk s bankou V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený príkaz pre Commerzbank
165.3395 7.5.2013 Servis V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do Zákazky doplnené 5 ďalších poznámok a popis 2. Aj s premennými.
165.3395 7.5.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter "Automaticky zapisovať užívateľa ako dealera a predvypĺňať ho do faktúry".
165.3395 7.5.2013 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Okno "Skupiny tovarov upravené tak, aby sa dala stredová lišta posunúť doprava a tým zväčšiť ľavá časť okna so zoznamom skupín.
165.3375 19.4.2013 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre generovanie príkazov doplnenie termínu, v ktorom dni má byť príkaz na úhradu.
165.3368 10.4.2013 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Záloha a obnova už pracuje aj so súbormi väčšími ako 2GB
165.3341 11.3.2013 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do Inventúry stavom doplnená nová služba. Pre neskontrolované tovary mám teraz 2 možnosti. Doplniť skutočný stav podľa počítačového, predpoklad, že ich stav sedí, alebo ich označiť ako skontrolované (bez doplnenia skutočného stavu), teda sú v manku.
165.3341 11.3.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Faktúry poslané elektronicky v PDF sú automaticky zablokované. Pribudla služba na ich odblokovanie.
165.3341 11.3.2013 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V účtovníctvo - účtovanie - doklady - pribudla nová služba "Storno dokladu".
165.3330 27.2.2013 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie triedenia podľa skladu a umiestnenia pre číselník tovarov.
165.3325 22.2.2013 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Kontrola VSYM v rámci záväzkov od toho istého partnera.
165.3325 22.2.2013 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Služba "Prepočet cien" doplnená aj do Objednávky a Ponuky.
165.3325 22.2.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Kontrola odpočítanej sumy úhrady predfaktúrou - povolí iba do výšky ešte dostupnej časti úhrady. Pri editácii riadku a navýšení odpočtu uhradenej zálohy zmení program sumu na maximálnu ešte dostupnú.
165.3325 22.2.2013 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do váhového lístku doplnený kontakt partnera, evidencia ručného zadania váhy, kontrola združenej vzorky iba na váhové lístky s rovnakým kontaktom, prepojenie na zoznam ŠPZ, pribudlo pole na evidenciu typu vozidla k ŠPZ. Všetky nové údaje je možné pridať do zoznamu váhových lístkov cez CTRL+F9.
165.3307 4.2.2013 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Opakované upozornenie na úlohu zadanú v Prevádzkovom marketingu. Podmienkou je zapnutie parametra Všeobecné - Nastavenie prostredia - Upozorňovať pri spustení na úlohy Každých XX minút.
165.3307 4.2.2013 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený parameter "Počítať sumár dokladu" (ide o sumu bez DPH). Dá sa doplniť do riadkov - zoznamu obejdnávok - cez CTRL+F9 stĺpec SUMA
165.3307 4.2.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Cez CTRL+F9 je možné do zoznamu faktúr doplniť F_SUMA_BEZDPH.
165.3307 4.2.2013 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Cez CTRL+F9 je možné do zoznamu Pohľadávok / Záväzkov doplniť číslo partnera. CISLO
165.3307 4.2.2013 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch skladu - Fiškálny modul - pribudol nový parameter "Zmena dátumu dokladu pri neaktuálnom dátume". Posunie pred tlačou bločku dátum dokladu na aktuálny, aby nevznikali rozdiely medzi fiškálom a výstupnou kontrolnou zostavou.
165.3287 22.1.2013 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V odberateľskej objednávke pribudlo pole Splatnosť - zadá sa dohodnutý počet dní splatnosti, dohodne sa spôsob platby - prenesia až do faktúry.
165.3287 22.1.2013 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri storne bločku sa do DL nezapisovalo stredisko, a zákazka. Opravené.
165.3287 22.1.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do parametrov fakturácie - Prednastavené hodnoty pribudol nový parameter "Predvypĺňať stredisko z partnera do faktúry".
165.3287 22.1.2013 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter Odbytu - Zapisovať / Mazať podľa výberu cenu z odberateľskej objednávky do cenníka partnera. Pri zapnutom parametri sa v editácii riadku - pod cenou zobrazuje nové pole s výberom - Prázdne - Zapísať cenu do cenníka - Zrušiť cenu z cenníka.
165.3273 11.1.2013 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre výdaj / príjem bez výberu skladu nebolo možné vydať inventúru stavom. Opravené.
165.3273 11.1.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do zoznamu faktúr vo Fakturácii - Faktúry je možné cez CTRL+F9 pridať čísla dodacích listov.
165.3268 4.1.2013 Fakturácia V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Z požiadaviek DPH na obsah faktúry vyplýva povinnosť uvádzať informáciu o oslobodení a type oslobodenia od DPH pre dodávky do zahraničia. Pre každý typ oslobodenej skupiny kategórie DPH je k dispozícii poznámka. Aj viac riadkov. Premenná pre tlač vo faktúre je DPH_KAT_TEXT.
165.3268 4.1.2013 Fakturácia Na požiadanie Nová vlastnosť
Pre sklad s FIFO metódou možnosť exportu do EDI aj s doplnením údajov o šarži na FIFE.
165.3268 4.1.2013 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Prevádzkový marketing - pri otvorení existujúcej udalosti cez oprav, možnosť vytvoriť kópiu, zmeniť termín, nekopíruje sa poznámka, treba napísať novú.
165.3258 27.12.2012 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Na základe novely zákona o DPH sú upravené obmedzujúce sumy pre tlač bločkov z ERP na 1.000,- v hotovosti a 1.600,- napr. platob.kartou. Na základe zákona 394/2012 Z.z. je doplnená obmedzujúca suma na úhradu v hotovosti - predfaktúry alebo faktúry na max. 5.000,-EUR.
165.3248 18.12.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Na tovare - záložka Distribúcia - pribudla možnosť vypnúť uplatnenie distribučnej zľavy 1. V takomto prípade sa uplatní iba distribučna zľava 2 pri odbere množstva podľa distribúcie 2.
165.3248 18.12.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Základné údaje - Sklady - ak používam automatický príjem, môžem pre vybraný sklad nepovoliť automatický príjem - otvoriť sklad cez Oprav - Nevytvoriť príjemku pri nedostatočnom množstve tovaru.
165.3248 18.12.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Parametre - Predajné ceny a zľavy - Hlavný sklad pre cenníky - tu vyberiem sklad. Ide o cenníky partnera, nepotrebujem zadávať cenník pre každý sklad samostatne, ale iba na hlavnom sklade a odtiaľ sa cenník uplatňuje aj pre ostatné sklady. Ak je cenník pre iný sklad zadaný, uplatní sa prioritne.
165.3212 2.11.2012 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Ak je prednastavená priorita na partnerovi, zapíše sa aj do pohľadávky / záväzku.
165.3212 2.11.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak sú vo výdaji už zadané platidlá a ešte sa výdajka edituje, zadané platidlá sa vymažú. Často sa objavovala hláška "súčet zadaných súm nesúhlasí so sumou bločku".
165.3202 19.10.2012 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo výstupe "Zúčtovanie majetku" - ak nie je vybraté stredisko, ale strediská v databáze existujú a sú k nim pridelené prístupové práva hlásili chybu. Opravené.
165.3198 17.10.2012 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie pre služby a funkcie spúšťané cez "Ďalšie funkcie" - povolený posun po oknách klávesom Enter.
165.3198 17.10.2012 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Účtovníctvo - Zákazky - doplnený filter.
165.3198 17.10.2012 Fakturácia Na objednávku Nová vlastnosť
Pre tých, ktorí majú väčšie množstvo predfaktúr je možnosť používať službu pre automatické generovanie daňových dokladov.
165.3194 16.10.2012 Majetok V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Dokončená úprava majetku - daňové odpisy od 01.01.2012
165.3186 10.10.2012 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Udalosti - ak bolo zapnuté ich zobrazovanie ignorovali pri spustení nastavenie filtra. Opravené.
165.3179 2.10.2012 Servis V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Dokončenie úprav pre evidenciu reklamácií. Je potrebné zakúpiť modul Servis.
165.3176 26.9.2012 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do zbernej faktúry - Položky pribudla možnosť odpojenia dodacích listov.
165.3166 6.9.2012 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Rôzni užívatelia WISPu majú rôzny prístup k dátumu dodania na zberných faktúrach, napr.1 deň vydajú, ale vezú až nasledujúci deň => pribudol nový parameter. Ak je parameter zapnutý, dátum dodania je dátum DO zo zadaného obdobia pri zakladaní zbernej faktúry. Ak je parameter vypnutý, deň dodania je podľa dátumu najneskoršieho dodacieho listu. Parameter - vo Fakturácii "Dátum dodania zbernej faktúry podľa parametra vytvárania faktúry".
165.3164 3.9.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena v spôsobe evidencie a účtovania komisného skladu. Postup nastavenie je na stránke http://www.proces.sk/wisp/doc
165.3164 3.9.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudla nová služba v tovare - Rozšírený EAN/kód. Ak nezadám žiadneho partnera, funguje ako ďalší EAN. Ak zadám partnera a fajku kód, slúži ako príjmový kód tovaru pre daného partnera. Je potrebné zapnúť parameter skladu "Vyhľadávanie tovarov podľa rozšírených EAN kódov.
165.3162 3.9.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené vlastné označovanie príjemiek a výdajok (SHIFT+INSERT) a tiež následné vyfiltrovanie vlastných.
165.3141 9.8.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V tovaroch - nastavenie zliav - záložka "Zľavy pre skupiny partnerov" pribudli aj konkrétne ceny v EUR. Možnosť kopírovať nastavené % zľavy pre skupiny partnerov pre celú vyfiltrovanú skupinu tovarov => Zadám 1x a do ostatných nakopírujem, ak je nastavenie pre skupinu tovarov rovnaké.
165.3132 6.8.2012 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na partnerovi v Doplňujúcich údajoch_2 možnosť zapnúť fajku poistené pohľadávky klienta a vedľa toho v do ďalšieho poľa je možné doplniť strop poistenia. V POZA - Výstupy - POZA je možnosť vyfiltrovať iba poistené pohľadávky.
165.3132 6.8.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do Skladovej štatistiky pribudla nová možnosť v členení 1 - podľa skupín partnerov.
165.3132 6.8.2012 Fakturácia Na objednávku Nová vlastnosť
Možnosť automatického generovania daňových dokladov k prijatým zálohám. Následne možnosť hromadnej tlače, faktúry k prijatým zálohovým platbám iba tie, ktoré boli práve rozúčtované.
165.3107 26.6.2012 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Výrazné zrýchlenie práce v NOČ výdaji.
165.3107 26.6.2012 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Čistá hodnota NETTO po laboratórnom rozbore je zaokrúhlená matematicky na celé kg a tak je prijímaná, teda ak je príjem v tonách, tak na 3 desatinné miesta.
165.3107 26.6.2012 NOČ V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri príjme umožnený zápis špecifikácie - popis FIFA.
165.3107 26.6.2012 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Aj výkony zadané v cenníku partnera sa uplatnia v cenníkovej cene aj v ponukách, aj vo VO, aj v OO.
165.3096 20.6.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Krátkodobo nefungoval v parametroch výstupu Intrastat parameter "Iba príjemky započítané do riadku. Opravené.
165.3096 20.6.2012 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Hromadná tlač odberateľských objednávok upravená.
165.3071 1.6.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Služby - doplnili sme mazanie starých akcií z obdobia pred ročnou uzávierkou skladu.
165.3071 1.6.2012 Sklad Úprava vzoru Úpravy a opravy
Do prehľadovej zostavy Intrastat doplnená krajina pôvodu k jednotlivým príjemkám v rozpise, ak je rozpis zapnutý.
165.3071 1.6.2012 Manažer V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nová funkcia – Monitoring predaja. Robí sa pre vybrané skladové pohyby, zaradené do skupiny skladových pohybov, pričom v skupine môžu byť zaradené ako výdajové, tak aj príjmové pohyby. Príjmové pohyby sú v stĺpci Nákupy.
165.3071 1.6.2012 Predajňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch pre Predajňu pribudla možnosť nastaviť uzávierkový čas fiškálnej tlačiarne. Ak sa pokúsi urobiť užívateľ uzávierku FT pred týmto časom – program ho na to upozorní.
165.3066 22.5.2012 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Text na záväzku sprístupnený aj na klávesu F3.
165.3066 22.5.2012 Sklad Na požiadanie Úpravy a opravy
Vzor pre receptúru výrobku - upravený tak, aby skontroloval aj požadované množstvá zložiek na sklade. Vstupným parametrom je požadovaný počet výrobkov.
165.3066 22.5.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V dodacom liste už povolí aj vloženie výkonu, ktorý nemá zadaný kód, má iba názov.
165.3035 18.4.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Možnosť v okne Platidiel ešte zrušiť tlač bločku cez ERP - ak sa zákazník neskoro zbadá.
165.3013 30.3.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Blokovanie marže - upozorní, ale stále sa dá ešte vrátiť a opraviť cenu tak, aby výdajku nezablokovalo.
165.3006 22.3.2012 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre zbernú faktúru - možnosť výberu skupiny pohybov - najmä aby sa nemiešali dobropisné dodacie listy s bežným predajom.
165.2992 9.3.2012 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie do filtra Príjmu / Výdaja - filtrovať iba označené doklady. Rovnako doplnený filter účtovných dokladov - iba označené doklady.
165.2991 8.3.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do číselného radu pribudla možnosť vypnúť kontrolu prednastaveného skladu v doklade. Dá sa teda vybrať aj iný sklad, ak je kontrola vypnutá.
165.2981 28.2.2012 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnený aj výpočet koeficientu pre dobropisy na vstupe.
165.2978 23.2.2012 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Dokončené aj generovanie XML súboru DPH, ktorý sa odosiela elektronicky Finančnej správe. Možnosť cez e-dane pre zaručený elektronický podpis a starý typ dohody. Pre nový typ dohody iba cez stránku finančnej správy - výber EZU. Súbor je ukladaný štandardne na adrese C:\Program Files\PROCES_LOADER\FDF\DPH_12
165.2977 22.2.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak je zapnutý parameter skladu Generovať číslo tovaru, generuje číslo nielen založením cez (+), ale aj pri kopírovaní tovaru cez tlačítko "Ďalší".
165.2977 22.2.2012 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V otvorenom doklade cez Predajňu sa nedal vymazať riadok. Už ide.
165.2973 22.2.2012 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Upravené zaúčtovanie hotovostných dodacích listov v súvislosti s dobropismi.
165.2966 17.2.2012 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Funkcia "Odpočet" vo výkone zablokovaná. Je určená výhradne pre automatické zapínanie programom. pre odpočet zálohy cez fiškálny modul.
165.2966 17.2.2012 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo vlastných objednávkach a v odberateľských objednávkach v cudzej mene ak bol použitý výkon, chybne sa 2x prepočítal. Opravené.
165.2963 11.2.2012 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnený výkaz DPH - nová definícia výkazu - importovať cez Služby - Import/export - Import - DPH výkazy. Zatiaľ nie je dostupný XML súbor, pretože sa nedá otestovať ani na drsr.sk a ani v aplikácii e-dane.
165.2954 24.1.2012 Pokladňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dajú sa uhrádzať aj faktúry, aj pohľadávky (napríklad z minulého roku po uzávierke).
165.2954 24.1.2012 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Číselné rady sú zobrazené vedľa filtra - aj výber a súčasne vidím, ktorý filter mám vybratý. Klávesová skratka CTRL+ALT+F
165.2954 24.1.2012 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Aj do DL doplnené okrem príznaku "B" aj typ platby "H / K / 3 / 4"
165.2929 27.12.2011 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Spustenie skriptu užívateľom priamo v programe vyžaduje zadanie hlavného hesla.
165.2928 27.12.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dokončujúce úpravy pre Predajňu v súvislosti s evidenciou úhrad faktúr, predfaktúr a odpočtom záloh.
165.2928 27.12.2011 Fakturácia Na objednávku Nová vlastnosť
Vystavovanie faktúr pre reťazce COOP podľa ich požiadaviek od 01.01.2012. Fakturačná zľava na cenníkovú zľavu + logistická zľava.
165.2928 27.12.2011 Servis Na objednávku Nová vlastnosť
Evidencia ŠPZ na partnerovi, zobrazenie v module Servis, tlač v Zákazkovom liste...
165.2896 8.12.2011 Predajňa V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Pre ERP platné podľa zákona 289/2008 Z.z. je v module Predajňa doplnená služba na evidenciu úhrad faktúr a predfaktúr. Vyberám konkrétnu faktúru/predfaktúru. Tým je aj pripojená úhrada. PODMIENKA - nastavenie nových parametrov Predajne.
165.2896 8.12.2011 Sklad Na objednávku Nová vlastnosť
Distribučná zľava - Zľava v % nastavená na celé balenia - pre Distribúciu IaII. pre konkrétny sklad. Ak je na tovaroch nastavená distribúcia(nemusia byť zapnuté)Ak je odber za celé balenie, automaticky pri zatvorení výdajky - bločku v predajni dopočíta distribučnú zľavu.
165.2896 8.12.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Kópiu ponuky spravilo vždy ako najvyššie existujúce číslo+1. Opravené, kópia sa robí ako ďalšie číslo vo vyfiltrovanom číselnom rade ponúk.
165.2896 8.12.2011 Fakturácia Na objednávku Nová vlastnosť
Kontrolovať a ponúknuť predfaktúru pri vystavovaní faktúry, ak existuje nepoužitá časť uhradenej predfaktúry. Ponúkne predfaktúru pri zápise faktúry, alebo pri prechode na položky.
165.2879 22.11.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V pohyboch tovaru - CTRL+B je možné doplniť do zobrazenia aj stĺpec so zákazkou cez CTRL+F9
165.2879 22.11.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Tovar - Vlastnosti 1 - farebné označenie pre V a OO. - Ak je fajka na tovare zapnutá, riadok s takto označeným tovarom sa v OO aj vo výdajke označí zelenou farbou.
165.2879 22.11.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Povinná FIFO špecifikácia - parameter skladu, ktorý po zapnutí požaduje pri príjme popis špecifikácie riadku pri príjme. Vo výdaji automaticky otvára okno s FIFO riadkami a vyžaduje výber. Pri presunoch automaticky presúva aj popis vybratej špecifikácie.
165.2855 27.10.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do výstupnej zostavy "Pohyby tovarov" pribudol nový typ triedenia "Názov" tovaru.
165.2855 27.10.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V ponuke je možné pri zadávaní tovarových položiek prednastaviť sklad, z ktorého bude ponuka tvorená. Pokiaľ sa pole sklad nevyplní, funguje ponuka pôvodným spôsobom.
165.2855 27.10.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené vlastné označovanie tovarov - slúži na označenie a vyfiltrovanie iba pre užívateľa. Rovnako aj vlastné označené tovary je možné zaradiť do skupiny tovarov.
165.2855 27.10.2011 DPH V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pre účtovanie úhrad predfaktúr z minulého roku, teda rozúčtovaných v 19%DPH a so zúčtovacou faktúrou v aktuálnom roku, keď je sadzba DPH 20%. V kategórii z minulého roku 19% výstup tuzemsko do novej kolonky vyplním číslo kategórie Dobropis 19% výstup platný od 01.01.2011. Tým umožním automatické zaúčtovanie problémovej faktúry.
165.2841 30.9.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnený parameter k úprave z verzie 165.2820 - Je možnhé výpnúť / zapnúť parameter "Do VO vkladať iba neplnené tovary z OO"
165.2826 26.9.2011 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava pre užívateľov bez účtovníctva - evidencia úhrad - je možné zobraziť si v okne s úhradami aj poznámku. Napr. pokl.č.150, alebo banka č.8. Teda skutočnosť, či bola naozaj úhrada bankou, alebo pokladňou a ktorým číslom.
165.2824 19.9.2011 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V položkách menu Služby bola pridaná "Vzdialená podpora", cez ktorú môže byť poskytnutá priama pomoc u zákazníka (nutný internet).
165.2820 30.8.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vloženie tých istých odberateľských objednávok do vlastnej objednávky a do nasledujúcej vlastnej objednávky... V nasledujúcej VO sa objavia iba riadky, ktoré boli vymazané v prvej vlastnej objednávke.
165.2820 30.8.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Odbyt - Výstupy - Odberateľské objednávky - Suma OO nebola presná. Opravené.
165.2820 30.8.2011 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Fakturácia - Faktúry - Služby - Uzávierka faktúr. Samostatná uzávierka, nedovolí urobiť nové výkonové a skladové faktúry, aj keď ešte nie je dokončená účtovne uzávierka mesiaca, teda uzávierka dokladov.
165.2820 30.8.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter pre Fiškálny modul - ak sú zapnuté platidlá - kontrola sumy zadanej v platidlách.
165.2819 26.8.2011 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Účtovníctvo - Účtovanie - OBRATY - cez CTRL+F9 je možné doplniť aj stĺpec DÁTUM DODANIA z účtovného dokladu. Dôležité je to najmä tam, kde dátum dokladu je rozdielny od dátumu dodania.
165.2819 26.8.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Interný tovar - fajka sa zapína priamo v tovare na záložke Základné údaje - pod cenami. Ide o tovar, ktorý je započítavaný do skladových štatistík, ale v parametroch vo Fakturácii - Prednastavené hodnoty je možné zapnúť fajku "Nezobraziť interné tovary pri tlači DL a faktúry".
165.2814 18.8.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nová služba v číselníku tovarov (Ctrl+M) zobrazuje tabuľku marže a rabatu pre rôzne typy nákupnej ceny tovaru voči predajnej cene. Marža nám ukazuje naše obchodné cenové rozpätie, naproti tomu rabat nám ukazuje, akú MAXIMÁLNU zľavu v percentách z PREDAJNEJ môžeme poskytnúť, aby sme sa nedostali pod nákupnú cenu.
165.2810 11.8.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter "Počítať sumár dokladu". Po jeho nastavení sa v číselníku /príjemky - nákupná cena, výdajky - predajná cena/ počíta premenná SUMA za každý doklad /bez DPH/. Stĺpec môžeme zobraziť v skladových dokladoch (cez Ctrl+F9 )
165.2796 28.7.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Inventúra stavom - zrýchlenie a tiež pribudol v okne pre editáciu riadku inventúry prepínač - "Ďalší - editácia nasledujúceho riadku".. Zapnutá fajka zabezpečí, aby sa otvoril nasledujúci riadok v inventúre. Údaje v riadkoch NIE SÚ načítavané po každom zápise, ale až deď ukončíte zadávanie množstiev. Tým je tiež dosiahnuté zrýchlenie. Ak je fajka vypnutá, okno nejde na nasledujúci riadok, pole s kódom tovaru je prázdne a čaká na údaj z čítačky EAN kódov.
165.2796 28.7.2011 Pokladňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V pokladničných dokladoch pribudla možnosť doplniť zaklad a daň aj dvojklikom (bežné doplnenie medzerníkom).
165.2796 28.7.2011 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Nový parameter vo Všeobecných - Nastavenie prostredia. "Varovanie pri nastavení filtra pre obdobie väčšie ako ....." Namiesto bodiek je výber obdobia ---dnes---posledný týždeň---posledný mesiac---posledný kvartál---poseldný rok. Parameter je dôležitý pre firmy s veľkým množstvom dokladov vo výdaji, alebo vo fakturácii, v objednávkach, v účtovných dokladoch. Pri nevhodnom - rozsiahlom filtri program upozorní na veľký rozsah, omyl môžem hneď prestaviť,alebo potvrdením vyfiltrovať rozsiahle údaje.
165.2796 28.7.2011 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená aj tlač výkazov do PDF v nemeckom jazyku. Vo vypočítanom výkaze cez Služby - výber výkazu - v rámci zadania aj výber jazyka - slovenčina--angličtina--nemčina.
165.2796 28.7.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Generovanie vlastných objednávok, aj generovanie vlastných objednávok z predaja - číslovanie objednávok do vybratého číselného radu vo filtri vlastných objednávok.
165.2782 11.7.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dodatočné ZAPNUTIE sledovania šarže na tovare je zakázané. Pre dodatočné VYPNUTIE sledovania šarže pribudla služba na tovare.
165.2776 1.7.2011 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená nová služba, ktorá zabezpečí, aby boli označené pokladničné doklady prečíslované. Musia byť VŽDY označené AŽ po POSLEDNÝ existujúci pokladničný doklad, aby si s prečíslovaním program poradil. Preskočené čísla - upozorní, ale ak trváte na prečíslovaní, vyplní pri prečíslovaní aj prázdne miesto. Vhodné na mesačné prečíslovanie.
165.2776 1.7.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Parameter skladu : Zmeny v tovare prenášať do všetkých skladov, aj nové polia" Tomuto parametru pribudla nová vlastnosť "Okrem ceny a ceny2", ak sú ceny v rôznych skladoch rozdielne.
165.2769 27.6.2011 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Lepšie riešenie pre zobrazenie a výber záloh minulých rokov.
165.2769 27.6.2011 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Záloha pri prevode databázy - robi sa už iba pre aktuálnu databázu a zálohu. Pre minulé roky sa záloha pred prevodom na vyššiu verziu nespustí.
165.2758 13.6.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenia pre veľmi dlhé názvy partnerov - v obchodnom názve a sídle a aj v korešpodenčnej adrese. Doplnený vzor výdajky, faktúry a dodacieho listu s nastaveným dlhým názvom - v Preddefinovaných zostavách. Úprava pre zrýchlenie práce s tovarmi.
165.2754 9.6.2011 Pohľadávky / Záväzky Na požiadanie Nová vlastnosť
Nový vzor pre návrh zápočtu neuhradených pohľadávok a záväzkov. Vzor môže byť tak v Pohľadávkach, ako aj v Záväzkoch. Dá sa nahrať /a pozrieť príklad/ z www.proces.sk/wisp/doc - Vzory: http://www.proces.sk/wisp/doc/Vzory/Navrh_zapoctu.exe alebo cez Služby / Import – Export / Import / Vzory výstupov. Ak na otázku "Prepísať existujúce vzory výstupov?" odpovieme Nie, doplnia sa iba nové vzory, čiže aj Návrh zápočtu.
165.2750 3.6.2011 Predajňa V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Pre nové typy fiškálnych modulov (napr. FT 4000) sa podľa paragrafu 494/2010 Z.z. spresňuje zákon 289/2008 Z.z. Úpravu pre úhrady faktúr bolo preto potrebné doplniť aj v module Predajňa. Pri úhrade faktúry v hotovosti sa obvyklým spôsobom použije služba "Vklad - výber" a označí sa "Úhrada faktúry". Je to potrebné pre správnu sumarizáciu v dennej a intervalovej uzávierke.
165.2750 3.6.2011 Účtovníctvo V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnené na import nové výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát platné od 01.01.2011. Potrebný je popis, ktorý sme posielali všetkým partnerom s modulom Účtovníctvo. K dispozícii od 08.06.2011.
165.2723 11.5.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dobropis v predajni nekontroloval minimálne množstvo príjmu a výdaja.Opravené.
165.2723 11.5.2011 Styk s bankou V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zachované poradie riadkov z výpisu, okrem nenapárovaných platieb. Tie sú v účtovnom doklade vždy zapísané na začiatku.
165.2723 11.2.2011 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre výpočet bonusu za 1.Q už odpočet 20%DPH
165.2723 11.5.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Aj za podmienky, že DL má iné číslo ako výdajka je DL v službách Predajne sprístupnený, napríklad pre blokovanie prepravy, opravy...
165.2716 29.4.2011 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nová funkcia v Služby-Servis-Mazanie dočasných objektov. Jej význam spočíva v tom, že po jej vykonaní sa zrýchli archivácia, prípadne obnova databázy. Službu treba spustiť, keď v programe nie je nik prihlásený, najlepšie na noc. Predčasné ukončenie služby nemá žiadne negatívne dôsledky. Služba zároveň zrýchli ukončenie WISP-u. /Zruší sa hlásenie : Ukončujem aplikáciu/
165.2708 14.4.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Po zadaní Platba kartou - Enter- kurzor prešiel na pole cena a odpojil platbu kartou, aj keď na pohľad bola zadaná. Opravené.
165.2708 14.4.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dobropisný pohyb nepovolí zadať kladné riadky a ani iný ľubovolný tovar. Iba tovary z vybratej výdajky.
165.2708 14.4.2011 Predajňa Na požiadanie Nová vlastnosť
Rýchly automatický príjem tovaru, ktorý práve chcem predať, ale nemám ho prijatý. Tu je však potrebná dôsledná kontrola automatického a bežného príjmu priebežne.
165.2708 14.4.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do zostavy Objednávky a stav tovaru pribudla možnosť výberu konkrétneho skladu.
165.2708 14.4.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Cez založenie akcie na tovare - pre skupinu partnerov - dali sa meniť a mazať skupiny partnerov napriek parametru. Zakázané.
165.2695 30.3.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Filtrovanie odberateľských objednávok - staršie objednávky sa zobrazili iba na zadanie konkrétneho čísla odberateľskej objednávky - opravené.
165.2693 18.3.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Dokončenie cenotvorby.
165.2692 18.3.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Časť starších ešte otvorených odberateľských objednávok je skrytá, filter je správne nastavený. Dali sa vyfiltrovať iba zadaním konkrétneho čísla OO vo filtri. Opravené.
165.2691 14.3.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak je cez predajňu predávaná iba služba - cez CTRL+L, vznikala chyba pri pokyne Blok. Opravené
165.2689 11.3.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pre parameter zablokovanie výdajky po zablokovaní predaja - doplnený nový spôsob odblokovania - v službách pre výdajku - Odblokovanie - výber buď hotovostný výdaj - odblokuje a zmení na hotovostný pohyb, alebo rezervácia objednávkou - zmaže výdajku, ale tovar zarezervuje v odberateľskej objednávke - ak má tovar aj výrobné číslo, rezervuje aj zadané výrobné číslo.
165.2689 11.3.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava prepočtu marže v príjemke na poli cena - klávesou F9.
165.2689 11.3.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Opravná položka pre tovar - nedala sa opraviť, ani založiť. Opravené.
165.2689 11.3.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Opakované privolávanie zobrazenia obrázku postupne v riakoch výdajky (aj predajňa) - objavovala sa náhodná chyba. Doladené.
165.2682 24.2.2011 Odbyt Na požiadanie Úpravy a opravy
V datasete riadov vlastnej objednávky pribudlo pole NEPLNENE_SPOLU. Zobrazí sa počet položiek zo všetkých nevybavených vlastných objednávok.
165.2681 23.2.2011 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vyhľadávanie partnerov cez posledný riadok filtra neakceptovalo nastavenie parametra, či majú, alebo nemajú byť zohľadňované veľké a malé písmená. Upravené.
165.2681 23.2.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo voliteľných údajoch pre tovar je možnosť vybrať súbor. K takémuto voliteľnému údaju (alebo dvom, trom)sa v parametroch skladu - Ďalšie nastavenia určí cesta. Potom vo voliteľných údajoch pre tovar načítam cestu k dokumentu pre daný tovar. Dokument je možné otvoriť, tlačiť, editovať. Nie je súčasťou WISPu.
165.2681 23.2.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
FIFO Sklad - Tovary - zapnutá služba Detaily. Teraz hneď pod riadkami (zoznamom) tovarov zobrazí vľavo naozaj priemernú cenu , v strede poslednú nákupnú a vpravo cenu pre najstarší nenulový stav na výdaj.
165.2681 23.2.2011 Sklad Na požiadanie Legislatívna zmena
Na objednávku - elektronické odosielanie mesačného hlásenia liehu.
165.2681 23.2.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
FOTO - Obrázok v tovare - zobraziť pomocou skratky CTRL+ALT+O. Ak je zobrazenie zapnuté, nie je potrebné vypnúť pre prechode na nasledujúci tovar. Obrázky - načítanie cesty je možné tak, aby sa dali vyberať z podadresárov.
165.2676 11.2.2011 Pohľadávky / Záväzky Na požiadanie Nová vlastnosť
Novú úhradu je možné zadávať aj pre pohľadávky - po uzávierke skladu
165.2676 11.2.2011 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava riadkovania - odstránenie prázdneho riadku naviac pri tlači bločku pre FM4000
165.2664 26.1.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak je na tovare zapnuté používať aj distribúciu - ak sa nezadala celá distribúcia, pri oprave riadku dochádzalo za určitých podmienok k zmene množstva, spôsobené zaokrúhlením distribúcie na 2 desatiny. Opravené na presné číslo v distribúcii.
165.2664 26.1.2011 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Namiesto 1 parametra 2 parametre. V objednávkach povoliť výber neobchodných tovarov. Druhý parameter: Výberom tovaru sa ruší označenie "Neobchodný tovar". Ďalší rovnaký parameter je upravený aj v parametroch skladu, pre príjem.
165.2664 26.1.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený parameter skladu "Blokovať". Parameter súvisí s varovaním pri neziskovom predaji a s % minimálnej marže, ktorú je tu možné nastaviť. Na odblokovanie výdajky samostatná služba - Odblokovanie marža.
165.2664 26.1.2011 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
TLAČIVO PLATNÉ od 01.01.2011. Doplnené nová služba (cez Ďalšie funkcie) na tlač výkazu v tlačive platnom od 01.01.2011. PDF je možné aj ULOŽIŤ AKO.
165.2664 26.1.2011 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Veľmi častá chyba - založenie neexistujúceho výkazu DPH - zrušená možnosť pridať cez " + " nový výkaz DPH.
165.2655 14.1.2011 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Fakturácia - Parametre - Prednastavené hodnoty - pribudol nový parameter "Zapisovať rovnakého dealera vo výdajke a faktúre". Parameter je automaticky zapnutý, dá sa vypnúť, pokiaľ funkcia nevyhovuje.Vo výdajkách - služby - Prehľad partnera - doplnený vzor "Prehľad partnera w2", ktorý je výrazne rýchlejší.
165.2655 14.1.2011 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter Účtovníctvo - Parametre - Účtovníctvo a DPH - Ďalšie parametre - Generovať číslo zákazky. Funguje iba pre číselné kódy. Ak už existujú zákazky aj s inými než číselnými znakmi, nedá sa generovať, kým sa neodstránia, alebo nepreznačia.
165.2655 14.1.2011 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V partnerovi cez oprav (F4) na záložke Doplňujúce údaje pribudol parameter "Nekontrolovať úhrady". Zapnutie fajky pre najväčších a spoľahlivých odberateľov zrýchli prácu v gride(zozname) odberateľských objednávok, pretože nebude pre partnera prepočítavať všetky jeho faktúry, výdajky, objednávky. Parameter súvisí s blokovaním výdajky po zablokovaní predaja.
165.2655 14.1.2011 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
Hromadné odoslanie potvrdených termínov dodania v odberateľských objednávkach. Podmienkou je zápis termínu dodania na riadku odberateľskej objednávky, zadaný kontakt v OO a jeho e-mail a tiež označenie elektronického odoslania.
165.2647 27.12.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená premenná pre tlač faktúry - na riadku s tovarom sa dá zobraziť aj výrobca, ak je v tovare zadaný.
165.2647 27.12.2010 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
Na riadkoch odberateľskej (OO) aj vlastnej objednávky možnosť zapisovať TERMÍNY DODANIA (rôzne v rámci 1 objednávky), možnosť automaticky farebne vyznačovať objednávky bez termínu dodania pre VO a farebné upozornenie na neplnenú OO v deň termínu, alebo po termíne.
165.2636 10.12.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upozorňujúca hláška na IČ DPH odberateľa iné ako SK, napr. iba číslo - vo faktúre - zobrazovala sa aj vtedy, ak IČ DPH odberateľa nebolo vyplnené, lebo išlo o neplatcu DPH. Opravené, pri prázdnom IČ DPH odberateľa sa hláška už nezobrazuje.
165.2628 30.11.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená skratka na rýchle pozretie obrázku tovaru, ak je v tovare obrázok pripojený. CTRL+ALT+O
165.2627 30.11.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
NOVÁ Inventúra stavom - doplnená o nové filtre a služby - pri vkladaní manka do výdajky s nesprávne prepnutým filtrom vložilo aj nulové riadky aj prebytky mínusom - správne, ale navyše. Upravené. Vloží íba mínusové riadky - chýbajúci tovar a v príjme iba kladné riadky > 0.
165.2626 26.11.2010 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie gridu (zoznamu) objednávok.
165.2626 26.11.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Striedenie doplňujúcich údajov na tovare podľa abecedy.
165.2625 26.11.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Častou chybou vo fakturácii je nesprávne zadané IČ DPH odberateľa (bez SK) čo program kontroluje a spraví faktúru bez DPH. Doplnená je upozorňujúca hláška: "Odberateľ má IČ DPH iné, než tuzemské, nezabudli ste zapnúť fajku "Faktúra bez DPH" ?"
165.2625 26.11.2010 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Nový opravený vzor na tlač prístupových práv - detailných. Tlač 1 užívateľa - je potrebné stlačiť SHIFT na vybratom užívateľovi a myšou vybrať vzor na tlač. Bez SHIFTu tlačí všetkých užívateľov naraz.
165.2625 26.11.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena farby pri označení tovarov - niekedy bola zelená farba ledva viditeľná, preto je zmenená na červenú, ako v partneroch, fakturácii...
165.2618 24.11.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Intrastat - ak bola krajina pôvodu zadaná v príjemke iná, ako na karte tovaru, neexportovala sa do XML pre Intrastat CS. Opravené.
165.2616 14.1.2011 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zablokovanie výdajky po zablokovaní predaja - výpočet bral do úvahy aj preplatky a dobropisy po splatnosti, teda záporné hodnoty. Opravené.
165.2615 2.11.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo výdajke - ak ide o tovar s výrobným číslom - pred výberom výrobného čísla môžem výrobné číslo opraviť - cez služby nad zoznamom voľných výrobných čísiel.
165.2612 26.10.2010 Majetok V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnené nové kódy produkcie (KP), sú označené zelenou farbou. Na našej stránke http://www.proces.sk/wisp/doc - prejsť na vzory je k dispozícii kontrolná zostava pre dlhodobý majetok - podľa KP a odpisovej skupiny.
165.2598 7.10.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava zobrazovania cien v zostave Ponuky - cenníky. Ak je na akciovú cenu uplatnený ešte ďalší typ zľavy podľa nastavenia parametrov, zobrazí sa v ponuke výsledná cena tovaru, teda aj s odpočtom zľavy z akcie.
165.2594 28.9.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Položky faktúry - pole cena - upravené tak, aby zobrazovalo cenu s DPH, okrem prípadov, že položka je s 0%DPH, alebo celá faktúra je v 0%sadzbe DPH.
165.2594 28.9.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upozorňujúca hláška - nastal by záporný stav na FIFE - je doplnená o kód tovaru, na ktorom sa požadovaná operácia zastaví.
165.2594 28.9.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Účtovníctvo - Základné údaje - Druhy dokladov - cez opravu (F4) - pribudla možnosť nastaviť - "Nezobrazovať rozpis DPH pri zatváraní dokladu". Napríklad ak používate predkontácie, sú správne a rozpis DPH na záver dokladu Vás pri rýchlom účtovaní zdržuje. Môže byť vypnutý pre jeden, alebo niekoľko druhov dokladov. Pre ostatné sa bude štandardne zobrazovať.
165.2594 28.9.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Cenotvorba II. Nachádza sa v module Sklad - Tovary - Služby - Cenotvorba a s ňou súvisiaca zostava Cenotvorba - porovnanie. Cenotvorba II. sa zaoberá nákupnou cenou od dodávateľa až po vstup do skladu a tiež až po rozvoz k zákazníkom, zapisuje sa %, o ktoré sa zvýši holá nákupná cena (zadaná v EUR na jednotku tovaru). Do prázdnych polí môžem vpísať svoj názov nákladu.
165.2568 13.8.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri zápise receptúry sa v tovare zobrazí aj názov komponentu, nielen kód.
165.2568 13.8.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Služba na tovare "Rezervácie" (CTRL+R)už zobrazí iba objednávky s rezervovaným tovarom.
165.2568 13.8.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená nová premenná pre Fiškálny Modul (FM) - do tela bloku "DJPZ". Je to jednotková cena pred zľavou s daňou. Je vhodnejšia ako jednotková cena, ak dávate na bločky zľavu, lebo z dôvodu zaokrúhľovania pre FM jednotková cena mierne kolíše.
165.2568 13.8.2010 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V záložke "Doplňujúce údaje" v Predajni je sprístupnené meniť aj pohyb (iba hotovostný), aj s ohľadom na prístupové práva. Je potrebné zapnúť parameter Predajne "Povoliť zmenu pohybu".
165.2568 13.8.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do dokladov (Účtovníctvo - účtovanie - doklady)pribudla nová služba "Zobraziť obraty". Služba slúži na zapnutie aj vypnutie. Dole pod dokladmi sa zobrazia riadky zaúčtovaného dokladu, na ktorom stojím.
165.2557 15.7.2010 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V predajni nedovolilo predaj tovaru s nulovou cenou. Už dovolí.
165.2557 15.7.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Program žiadal výber číselného radu aj v zbernej faktúre. Odstránené.
165.2557 15.7.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Akceptácia - tlačítko v príjemke a vo výdajke - vyžaduje zadanie užívateľovho hesla - pri prevzatí a skontrolovaní tovaru z príjemky alebo výdaji a kontrole tovaru zo skladu. Cez služby v doklade (v príjemke / vo výdajke) je možné pozrieť zoznam preberaní.
165.2532 18.6.2010 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pole Prevzal sa vyplní podľa EAN kontaktu aj pri zadávaní z modulu Predajňa.
165.2527 14.6.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Chybný prepočet úhrady v CM do EUR pri automatickom párovaní a účtovaní úhrady. Opravené.
165.2527 14.6.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Opravená procedúra pre tlač zlúčených obalov. Aj pre tlač DL.
165.2523 8.6.2010 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená služba na hromadné zrušenie rezervácie pre všetky tovary v odberateľskej objednávke, na ktorej stojím.
165.2517 31.5.2010 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Intrastat - už iba elektronické odosielanie - vo WISPe funkčné aj v predchádzajúcich verziách do programu IntrastatCS. Funguje aj zjednodušené aj podrobné hlásenie. Doplnené a upravené zmeny v druhoch obchodu a zaokrúhlenie sumy nahor.
165.2517 31.5.2010 Predajňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter na zablokovanie tlačítka "Zľava".
165.2517 31.5.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Cez CTRL+F9 možnosť doplniť na riadky príjemky zobrazenie marže - pohodlnejšia kontrola nastavenia základnej predajnej ceny.
165.2517 31.5.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie zobrazovania čísla účtovného dokladu, na ktorý je napojený záväzok, ak je záväzok pripojený do príjemky.
165.2517 31.5.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Blokovanie predaja po zablokovaní výdaja + počet dní po splatnosti - opravené blokovanie presne podľa splatnosti + počet dní.
165.2517 31.5.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri pokyne na vymazanie uhradenej predfaktúry - pred samotné vymazanie doplnená varovná otázka.
165.2502 10.5.2010 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V odberateľských objednávkach pribudla služba "Rezervovať všetky tovary v objednávke" (na ktorej stojí kurzor).
165.2490 30.4.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak je zapnutý parameter Všeobecné - Nastavenie prostredia - Otvárať filter ako prvý pre faktúry, príjemky, výdajky, objednávky, nedala sa pozrieť hneď súvisiaca predfaktúra - opravené.
165.2490 30.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pribudla kontrola na prekrývajúce sa akciové ceny.
165.2488 28.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Príjemky - Služby - Doplnenie sumy. Nová služba slúži na rozpočítanie sumy napr. dopravy, ktorá je vyčíslená samostatnou sumou vo faktúre spolu s tovarom, teda nepatrí do obstarávacích nákladov. Rozpočíta sa rovnako, ako v obstarávacích nákladoch, ale nie je samostatne evidovaná. Je zahrnutá do ceny tovaru pre Intrastat.
165.2488 28.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Krajina pôvodu - zadávanie v príjemke službou na riadkoch tovaru - pribudla možnosť zapnúť na 1.riadku fajku "Zmeniť v celom doklade", čím sa rovnaká krajina pôvodu z 1.riadku zapíše pre všetky riadky.
165.2484 26.4.2010 Majetok V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter - "Účtovanie majetku - dopĺňať do poznámky obratu názov triedy".
165.2484 26.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zadávanie krajiny pôvodu na riadkoch príjemky - po zadaní program vždy skočil na prvý riadok - opravené
165.2477 19.4.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri účtovaní v cudzej mene cez predkontácie zaokrúhľovalo kurz na 3 desatinné miesta. Opravené.
165.2477 19.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
vo výdajke a v predajni má služba Prepočet cien doplnenú klávesovú skratku. Od verzie 165.2479 je klávesová skratka zjednotená.
165.2477 19.4.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplňujúci údaj pri zaúčtovaní faktúry z predfaktúry zapísať aj do riadku, ktorý je uhradený predfaktúrou (v účtovnom doklade).
165.2477 19.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Privložení viac výdajok do 1 DL chyba Aritmetic exception... Opravené.
165.2477 19.4.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak bola zapnutá služba na zobrazenie riadkov výdajky na ktorej stojím, pri tlači tejto výdajky vzorom Výdajka NC vznikala chyba "list index out of bounds". Opravené.
165.2458 23.3.2010 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava služby pre odosielanie SMS správ pri otvorení a zatvorení zákazky.
165.2458 23.3.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie upozornenia - ak je predajná cenu nižšia ako nákupná cena - aj pre FIFO sklad.
165.2458 23.3.2010 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravený filter - odpamätanie zadaného čísla dokladu - po editácii bolo odpamätanie dočasne zrušené. Teraz ostane číslo odpamätané aj po editácii a zápise dokladu.
165.2451 17.3.2010 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doladenie zaokrúhľovania súčtu faktúr podľa IČ DPH a tiež sumy na 1. strane pre súhrnný výkaz DPH.
165.2437 5.3.2010 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnený filter odberateľských objednávok - "Zobraziť iba označené objednávky". Označené a vyfiltrované objednávky sa potom dajú cez tlačítko "Vyber všetky" naraz vložiť do výdajky (samozrejme za 1 partnera) - umožnený výber a hromadné preklopenie iba niektorých odberateľských objednávok.
165.2434 3.3.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do zostáv Obraty tovarov doplnená zostava Obraty tovarov -Rekapitulácia - iba sumáre obratov za jednotlivé sklady. Do zostáv Číselník tovarov doplnená zostava "sumár po skladoch" - počet a cena tovaru za jednotlivé sklady - iba sumáre bez rozpisu.
165.2434 3.3.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Ak na predfaktúru bola už vystavená faktúra, pri úhrade omylom znovu na VSYM predfaktúry program upozorní na vystavenú faktúru. Pri automatickom účtovaní výpisu je tiež kontrola a takáto úhrada nevytvorí záväzok z úhrady predfaktúry.
165.2424 19.2.2010 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava v súhrnnom výkaze - odstránenie kódu 0 pri dodaní tovaru do EU.
165.2424 19.2.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Faktúra z objednávky - pri zapnutých prístupových právach na pohyby - nedal sa zadať pohyb. Opravené.
165.2418 16.2.2010 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava súhrnného výkazu DPH - oddelenie kódu štátu od čísla IČ DPH.
165.2414 15.2.2010 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V partnerovi - nové pole na zadanie IČ DPH - údaj sa dal zapísať aj s malými písmenami - pri odchode z poľa IČ DPH sa písmená zmenia na veľké.
165.2414 15.2.2010 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnený vzor pre tlač potvrdenia o podaní priznania k DPH. Je to štandardný vzor vo vypočítanom výkaze DPH cez výstupy.
165.2412 15.2.2010 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnený výkaz DPH platný od 01.01.2010 a tiež súhrnný výkaz DPH platný od 01.01.2010. Pozrite si na našej stránke Aktuality - DPH legislatívna zmena...
165.2412 15.2.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Nefungovalo uzamknutie dokladov cez Uzávierku dokladov - opravené.
165.2412 15.2.2010 Majetok Úprava vzoru Úpravy a opravy
Pre inventúrny súpis pribudli 2 možnosti triedenia - 1.bez ohľadu na triedu, stredisko... iba podľa názvu. 2.Stredisko, umiestnenie, názov, zodpovedná osoba.
165.2412 15.2.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo výdajke pri poli cena môže byť zobrazená marža - %-tuálne vyjadrenie rozdielu medzi NC a PC. Nie je prednastavené zobrazenie, dá sa pridať cez prístupové práva Skladu - Rozšírenú voľbu - "Zobraziť maržu pri predaji". Užívateľ "sysdba" a "Špeciálne" prístupové práva vidí % vždy.
165.2390 2.2.2010 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Zatiaľ je do vzorov pre súhrnný výkaz DPH doplnený vzor pre rok 2010, ktorý slúži pre Vašu kontrolu. Sú v ňom doplnené aj služby dodané do EU. Ide o kategóriu, ktorá má JEDINÁ typ "Obchod v EÚ služby". Služby majú v kóde číslo 2.
165.2388 1.2.2010 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V pohľadávkach pribudla možnosť vyfiltrovať pohľadávky a dobropisy neuhradené v rovnakej absolutnej hodnote a služba na ich vzájomý zápočet - úhradu.V jednom účtovnom doklade v samostatných účtovných prípadoch.
165.2388 1.2.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená premenná POZN_1 pre tlač do opisu dokladov s rozpisom.
165.2388 1.2.2010 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
doplnený vzor na inventarizáciu stavu pokladne. - Vzor treba importovať. Pri výbere vzoru treba zadať požadovaný dátum napr. 31.12.2009 - vytlačí stav aktuálne nastavenej pokladne...
165.2388 1.2.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravený zápis výrobných čísiel - ak náhodou dôjde k zhode výrobných čísiel - netýka sa dobropisu s výrobným číslom. Program upozorní na rovnaké číslo a umožní pre vlastnú evidenciu doplniť do čísla ďalší príznak pre lepšie rozlíšenie.
165.2388 1.2.2010 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
D O L E Ž I T É - doplnený výber číselného radu pri dobropise - aj celého dokladu, aj položky (nie v module Predajňa). Program pýta číselný rad, do ktorého sa má dobropis zapísať.
165.2388 1.2.2010 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravené vyhotovenie faktúry z predfaktúry, pričom predfaktúra je z objednávky - zrýchlené.
165.2388 1.2.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie predvahy - pri rozpise stredísk a rozpise zákaziek.
165.2388 1.2.2010 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Upravené umiestnenie okna s načítaním kurzov ECB do stredu obrazovky.
165.2388 1.2.2010 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Jednorázové stiahnutie kurzov je prístupné v každej tabuľke kurzov - napr. "Účtovníctvo - Základné údaje - Meny a kurzy - Kurzy - Služby - Stiahnúť kurzy" alebo pri každom výbere v poli, kde sa zadáva kurz "F2 - Služby - Stiahnúť kurzy"
165.2381 26.1.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku tovarov si môžeme vybrať nový stĺpec, akciovú cenu /AC_CENA/– zobrazí sa, ak je platná v aktuálnom dátume a je nastavená pre všetkých partnerov.
165.2381 26.1.2010 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V partnerovi sa IČ DPH zapisuje už priamo v karte. Ak chceme zadať pre partnera ďalšie IČ DPH, postupujeme starým spôsobom.
165.2381 26.1.2010 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V riadkoch objednávky pribudla premenná, ktorá zobrazuje aktuálny stav na sklade /AKT_STAV/. Pri práci s objednávkou tak okamžite vidno, ako ju možno aktuálne realizovať.
165.2370 18.1.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V zozname príjemok a výdajok pribudla nová služba "Zobraziť položky". Po zapnutí služby sa dole pod zoznamom príjemiek /výdajok/ zobrazujú riadky s tovarovými položkami.
165.2362 15.1.2010 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudla možnosť zadať prístupové práva aj na skladové pohyby. Na špeciálny parameter je možné v zostavách povoliť tlač zostáv so všetkými pohybmi aj pre užívateľov, ktorí majú niektoré pohyby neprístupné.
165.2350 5.1.2010 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníkoch pribudol nový spôsob na výber do clipboardu. Na konkrétne pole číselníka (názov, e-mail, adresa, číslo účtu a pod.) klikneme pravým tlačidlom myši, následne klikneme ľavým na "Kopíruj". Potom si na ktoromkoľvek možnom mieste (napr. vo Worde) môžeme túto hodnotu vložiť /Ctrl+V alebo Shift+Ins/.
165.2348 8.1.2010 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V kontakte pribudlo tlačidlo "Vlož". Vloží do kontaktu údaje z partnera; tie sa môžu následne upravovať.
165.2304 30.11.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V partnerovi pribudlo pole "Zľava na akciu". Ak je nastavené, tak na akciovej cene sa preňho uplatní táto zľava.
165.2288 27.11.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch účtovníctva - ďalšie parametre - pribudla možnosť na definovanie názvov poznámok v zákazke užívateľsky.
165.2288 27.11.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do filtra zákaziek v module Servis pribudlo filtrovanie podľa dátumu otvorenia a dátumu uzavretia zákazky. Samotný modul Servis je na objednávku.
165.2288 27.11.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie výstupnej zostavy Objednávky tovarov s percentuálnym vyčíslením vybavenosti objednávok.
165.2288 27.11.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený nový spôsob inventúry tovarov " Inventúra stavom". Služba sa náchádza v Sklad - Tovary - Služby - Inventúra.
165.2288 27.11.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri nastavenií skladu - možnosť vkladania tovarov z viacerých skladov do 1 skladového dokladu - oprava po automaticky generovanom nasledujúcom čísle skladového dokladu bol prístupný iba 1 sklad, použitý v predchádzajúcom doklade - iba pri súčasnej práci viacerých užívateľov.
165.2288 27.11.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V partneroch - Služby bola služba "Prehľad salda" rozšírená o prehľad ďalších dokumentov na partnerovi - Faktúry, Ponuky, Objednávky vlastné aj odberateľské, príjemky, výdajky
165.2288 27.11.2009 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V partneroch - Služby bola rozšírený "Prehľad salda" o prehľad ďalších dokumentov na partnerovi - Faktúry, Ponuky, Objednávky vlastné aj odberateľské, príjemky, výdajky.
165.2278 19.11.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do filtra obratov pribudla aj možnosť filtrovať podľa poznámky a podľa partnera. Partnera zobrazí na nákladových a výnosových účtoch iba ak je na riadkoch s týmito účtami zapísaný.
165.2262 3.11.2009 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Odbyt - Parametre - Prednastavené hodnoty - pribudol parameter "Preniesť poznámku 1 až 3 do výdajky". Po zapnutí tohto parametra kopíruje poznámky do poznámok vo výdajke. Ak je do 1 výdajky vložených viac objednávok, skopíruje poznámky z poslednej OO. Ak máme vo výdajke poznámku a v OO nie, poznámka vo výdajke zostáva bez zmeny.
165.2261 3.11.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Zberná faktúra sa už môže vytvárať aj pre zadanú zákazku, t.j. vytvorí sa iba z tých výdajok, na ktorých je zadaná táto zákazka (a samozrejme spĺňajú aj ostatné podmienky).
165.2258 29.10.2009 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Neobchodný tovar, aj keď má nastavenú distribúciu a minimálny / optimálny stav bude pri generovaní vlastnej objednávky preskočený.
165.2258 29.10.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Faktúry v cudzej mene nezaúčtovalo automatickým zaúčtovaním - doplnené.
165.2258 29.10.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Presunové pohyby - ani pri opätovnom výbere presunového pohybu vo výdajke nedôjde k vymazaniu strediska a zákazky zadaných pre príjemku.
165.2248 20.10.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V zostave "Pohľadávky a záväzky" pribudlo triedenie podľa poľa "Editoval" a na požiadanie sú prístupné zostavy "Editoval" a "Editoval sum"
165.2245 15.10.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený dostupný údaj (cez CTRL+F9) "NASKL_VYSKL" pre zobrazenie údaja v zozname príjmov / výdajov
165.2245 15.10.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zamedzenie zadávania 100% ručnej zľavy - povolí iba 99,99%.
165.2245 15.10.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Aj v dodacom liste načíta zákaznícky kód tovaru zadaný na nadriadenom partnerovi, teda rovnako ako vo faktúre.
165.2245 15.10.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V Skladovej štatistike - na výber "Iba nadriadený (partner)" zlúči predaje z podriadených do 1 riadku s názvom nadriadeného partnera - opravené.
165.2245 15.10.2009 Účtovníctvo Na požiadanie Úpravy a opravy
Prenos účtovných výkazov aj s prepočtom na EUR - prenesený výkaz (výkaz predchádzajúceho obdobia) sa nedal zaokrúhliť - opravené.
165.2245 15.10.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Variabilný symbol pohľadávky - musí byť jedinečný - v rámci jedného účtovného obdobia. Povolený je k nemu aj zápis pohľadávky zo zaplatenej zálohy s rovnakým variabilným symbolom (ak sa náhodou stretnú).
165.2245 15.10.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Tlač riadkov faktúry podľa nastavenia vo filtri faktúr - pri zmiešaných riadkoch tovarov a výkonov - opravené.
165.2245 15.10.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Parameter fakturácie "Kontrola založenia daňového dokladu" upozorňuje pri pripojení predfaktúry do faktúry, ak nie je prijatá záloha rozúčtovaná na základ a daň. Vhodné pri veľkom rozsahu predfaktúr s čiastočným odpočtom uhradenej predfaktúry a s presahom fakturácie nad 15 dní - ak sa tak firma rozhodne.
165.2245 15.10.2009 Manažer V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené 2 sumarizačné vzory do Finančného kalendára.
165.2236 6.10.2009 Majetok V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do číselníka majetkov na výber stĺpcov /Ctrl+F9/ pribudol kód produkcie KOD_KP_KS, POPIS_KP_KS.
165.2227 21.9.2009 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlené otváranie nového bločku; s väčším počte bločkov sa predlžovalo.
165.2222 9.9.2009 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená funkcia Pohľad v ponukách, aby sa pri pozeraní ponuky neprepisoval údaj "Editoval".
165.2208 13.8.2009 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter v Odbyte - "Vo výbere partnerov nezobraziť neobchodných partnerov" Nezobrazí neobchodných partnerov ani cez combo (čierna šipka pri poli partner).
165.2208 13.8.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na faktúrach - pribudla nová služba. Dokument môžeme k faktúre pripojiť, otvoriť ho alebo zrušiť.
165.2208 13.8.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo výdajkách, príjemkách pribudla nová služba. Dokument môžeme k výdajke pripojiť, otvoriť ho alebo zrušiť.
165.2204 6.8.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie a oprava pre Komisný sklad.
165.2204 6.8.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pre službu v partneroch - E-mail s podmienkami - doplnené zadanie oddeľovača adries v e-maili.
165.2198 4.8.2009 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zaokrúhlenie súm v súhrnnom výkaze DPH opravené na matematicky na 0,50€ podľa pokynu z DRSR.
165.2192 29.7.2009 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Umiestnenie okna s načítaním kurzov do stredu obrazovky.
165.2189 17.7.2009 Sklad Na požiadanie Nová vlastnosť
Doplnená zostava pre ŠUKL kódy - prehľady za obdobie - príjem podľa ŠUKL kódov a v rámci neho striedenie podľa kódu tovaru s možnosťou prehľadu za 1 vybraný ŠUKL kód.
165.2189 17.7.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudla možnosť automatizovaného vytvárania a odosielania faktúr vo formáte pdf. Podrobnejší popis je na adrese www.proces.sk/wisp/doc v časti "Tipy a triky"
165.2189 17.7.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V tomto popise verzií pribudla možnosť "filtrovať" podľa modulu. Vpravo hore :)
165.2185 10.7.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do partnerov pribudla nová služba - E-mail s podmienkami. Vygenerujú sa adresy iba pre tie kontakty, ktoré spĺňajú zadanú podmienku, zapísanú v niektorej z poznámok 1,2,3 v kontakte.
165.2177 30.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre obaly vo výdajke - ak nie je zapnutý parameter "Nezlučovať", bude ich pre DL a faktúru zlučovať, ale samostatne za (+) a samostatne za (-). Tým sa zlepší prehľad za dodané a vrátené obaly.
165.2176 29.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Parameter "Zapisovať cenu pri príjme do KNC" platí aj pre zápis ceny do KNC v CM. Ale príjem v CM musí byť v tej mene, ktorá je zadaná pri KNC v CM.
165.2176 29.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zobrazenie % zľavy na tovare cez CTRL+C - zobrazovalo celé čísla - teraz zobrazuje na 2 desatinné miesta.
165.2176 29.6.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnená premenná pre tlač ceny pred zľavou tak, aby zobrazila cenníkovú cenu ak ju partner má, alebo základnú predajnú, ak cenníková nie je. A to v tom prípade, že na daný tovar je akciová cena, ktorá má prednosť pred cenníkovou. Premenná má názov "CENA_ZAKL_PART". Nachádza sa v datasete frxZapisy.
165.2176 29.6.2009 WISP Na požiadanie Nová vlastnosť
Pre tých, ktorí si objednali službu na prenos zač. stavov a POZA z SKK do EUR je doplnená služba na "upratanie" nepotrebných POZA aj obratov.
165.2176 29.6.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V partnerovi pribudlo pole "Ulica 2"; použije sa, ak je pre "Ulica" potrebné viac ako 30 znakov. Môže sa použiť vo výstupoch, kde je pre toto pole vytvorená premenná ADRESA_ULICA_2.
165.2158 15.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pre kopírovaný tovar - povinné zaradenie do skupiny tovarov opravené.
165.2158 15.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Do tlače štítkov v tovaroch doplnené premenné CENA_AKCIA, NAZOV_AKCIE.
165.2157 15.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Varovné hlásenie pri neziskovom predaji - doplnená možnosť navýšiť NC o %NC, čo predstavuje minimum pre režijné náklady. Obchodníka upozorní hláška, že prekročil predajnou cenou tú navýšenú NC. Súčasne doplnený výber skupiny pohybov, pre ktoré má varovné hlásenie zobraziť.
165.2150 3.6.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doladenie služby "Vlož príjemku" v otvorenej výdajke v súvislosti s doplňujúcim údajom.
165.2148 29.5.2009 Sklad Na objednávku Nová vlastnosť
Úprava v zostave Pohyby tovarov - sledovanie Bonity.
165.2148 29.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Ak je vypnutý parameter skladu "1 doklad 1 sklad", na riadku príjemky / výdajky pribudlo pole na výber skladu. Posledne použitý sa odpamätá. Ak pole označím a odstránim číslo skladu klávesom "BackSpace", opäť sa zobrazia tovary zo všetkých skladov.
165.2142 27.5.2009 Majetok V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Výstup "Zúčtovanie majetku" - výber zákazky - odstránená chyba.
165.2139 25.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie - automaticky kopírovať doplňujúci údaj aj do dobropisu.
165.2138 25.5.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Prevádzkový marketing - do filtra pribudlo pole zákazka. V službách je doplnená možnosť pripojenia úlohy na predchádzajúcu súvisiacu úlohu, (aj odpojenie) a doplnené služby na prechádzanie súvisiacich úloh aj s klávesovými skratkami.
165.2136 20.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Chyba v Skladovných štatistikách "Invalid variant type conversion" opravená.
165.2132 19.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Výstupy - Obalové konto - doplnená možnosť sumarizácie obalov podľa druhu a skladu za všetkých partnerov spolu.
165.2132 19.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch účtovníctva - Ďalšie parametre môžem zapnúť Doplňujúci údaj 1 - nazvem podľa potreby a ak zapnem aj fajku "Povinné použitie v sklade a odbyte", sprístupním si ho v ponukách, odberateľských objednávkach, výdajkách. Sprístupní sa číselník, kde môžem potrebné údaje nadefinovať. Prehľady za štatistický údaj - Skladové štatistiky. Nie je možné súčasné použitie v účtovníctve.
165.2132 19.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch účtovníctva - Ďalšie parametre môžem zapnúť Doplňujúci údaj 1 - nazvem podľa potreby a ak zapnem aj fajku "Povinné použitie v sklade a odbyte", sprístupním si ho v ponukách, odberateľských objednávkach, výdajkách. Sprístupní sa číselník, kde môžem potrebné údaje nadefinovať. Prehľady za štatistický údaj - Skladové štatistiky. Nie je možné súčasné použitie v účtovníctve.
165.2125 14.5.2009 Sklad Na požiadanie Nová vlastnosť
Doplnená zostava Sklad - Základné údaje - Pohyby - Výstupy "Pohyb-Skupiny". Vytlačí prehľad, do akých skupín je pohyb zaradený.
165.2125 14.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do partnera - v záložke Doplňujúce údaje pribudlo nové pole, ktorým sa dá prednastaviť pohyb pre daného partnera. Tento pohyb sa vyplní pri výbere partnera vo výdajke.
165.2123 13.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zlý rozpis platidiel pri tlači bločku. Opravené
165.2119 12.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Výstup "Objednávky a stav tovaru" - pribudlo triedenie podľa dátumu. K tomu aj nová zostava. Spolu so zapnutím parametrov "iba nenulové stavy" a "s rozpisom" umožňuje striedenie objednávok podľa dátumu a čísla zápisu do WISPu. Triedenie - najprv objednávky s rezerváciou, až po všetkých rezervovaných objednávky bez rezervácie.
165.2119 12.5.2009 Sklad Úprava vzoru Úpravy a opravy
Oprava - recyklačný výkon podľa hmotnosti - pri oprave(editácii) už nepočital podľa hmotnosti, iba podľa množstva. Opravené.
165.2119 12.5.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnené polia a premenné pre tlač kódu štátu a názvu štátu aj do korešpodenčnej adresy a do miesta dodania.
165.2119 12.5.2009 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnený vzor pre tlač výkazu DPH platný od 01.04.2009. Pred tlačou sa zobrazí okno na zadanie niektorých údajov pre výkaz. Na spodku tohto okna pribudla možnosť zafajknúť splnenie podmienky pre rýchle vrátenie nadmerného odpočtu.
165.2109 30.4.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V programe /Služby - Aktualizácia programu/ na ľubovoľnom počítači v sieti po zadaní hlavného hesla vyberieme uložený aktualizačný súbor /obyčajne wisp_update.exe/, program potom sám nahrá novú verziu, bez nutnosti zadávať cestu.
165.2099 23.4.2009 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Priamo na partnerovi pribudlo v doplňujúcich údajoch nové pole - Priorita. Ak je predvyplnená, automaticky sa vypĺňa vo faktúre a pohľadávke pre tohto partnera.
165.2099 23.4.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Po ručnom zápise akcie sa odpamätajú hodnoty polí a nastavia sa pri zápise novej akcie.
165.2097 20.4.2009 Sklad Na požiadanie Nová vlastnosť
Doplnené v časti "Ďalšie funkcie" hromadné generovanie akciových cien. Tiež označenie všetkých tovarov s rovnakou akciou + vymazanie akcie zo všetkých tovarov
165.2088 1.4.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri založení nového riadku v začiatočných stavoch nezobrazí zadané údaje v SKK. Opravené.
165.2088 1.4.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do okna predfaktúr sa dajú doplniť (cez CTRL+F9)nové stĺpce FAKT_VSYM a SUMA_ESTE_NEFAKT. Tieto údaje v predfaktúre informujú, do ktorej faktúry (alebo viacerých) som predfaktúru pripojila a koľko z úhrady je ešte možné použiť. Stĺpce sa zobrazia aj vo faktúrach, treba ich umiestniť tak, aby nerušili.
165.2088 1.4.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie práce pri zapnutom parametri "Zablokovanie výdajky po zablokovaní predaja". Tento parameter kontroluje prekročenie kreditu partnera a súčasne neuhradené faktúry po splatnosti.
165.2077 19.3.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V číselníku tovarov do služby "Hromadný prepočet predajných cien" bola doplnená predajná "cena 2".
165.2074 12.3.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo výstupe Odsúhlasenie zostatkov pribudla zostava "Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov".
165.2074 12.3.2009 DPH V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Riadok 31 po doplnení zaokrúhlil číslo na celé. Opravené.
165.2074 12.3.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri zakladaní záväzku ponúka dátumy dodania a vystavenia podľa dátumu účtovného dokladu.
165.2074 12.3.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Za určitých podmienok nekopírovalo poznámku do ďalšieho obratu - opravené.
165.2074 12.3.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pokladničná kniha vo výstupoch Účtovníctva - zobrazí aj partnera, ak je v obrate na účte 211 zadaný.
165.2074 12.3.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Sprísnená kontrola na presuny. Nedovolí pri oprave výdaja meniť sklad príjmu.
165.2074 12.3.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zakladaní zbernej faktúry - vo výbere "Obdobie" pribudla nová možnosť: Aktuálny mesiac do dnešného dňa.
165.2074 12.3.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Import nových účtovných výkazov platných pre rok 2009 súvaha / zisk POD. Vzory sa importujú automaticky pri inštalácii novej verzie.
165.2070 9.3.2009 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do filtra pokladničných dokladov pribudli polia účel a komu. Stačí zadať čiastočný reťazec.
165.2061 26.2.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pre prijaté a poskytnuté zálohy, prijaté v roku 2008 v EUR, prenesené ako začiatočný stav do roku 2009 - hodnota prepočítaná z SKK. Správne má byť prevzatá hodnota z EUR. Treba zapnúť parameter POZA "Účty bez precenenia". Potom použiť na základnej ponuke službu CTRL+ALT+SHIFT+písmenoX - podľa roku 2008 opraví sumy.
165.2061 26.2.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri konverzii nesprávne priemerovanie nákupnej ceny pre priemerný sklad - opravené. Treba si spustiť aj import vzorov výstupov - dať aj prepísať.
165.2061 26.2.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zaokrúhlenie účtovných výkazov - rozdielne podľa toho, či je databáza pred konverziou - zaokrúhli na tisíc SKK, v EUR databáze po konverzii na celé EUR.
165.2045 19.2.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava sumy k úhrade pri faktúrach s odpočtom uhradenej zálohy z predfaktúry.
165.2045 19.2.2009 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V ponuke je zadané stredisko, napriek tomu ho program pýta , potom neuplatnil na tovar zľavy - opravené.
165.2045 19.2.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V konceptoch hláška "Conversion error from string" - opravené.
165.2045 19.2.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnené premenné pre tlač faktúr - sumár Distribúcie I - počet kartónov a sumár hmotnosti Netto.
165.2036 18.2.2009 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Výkaz DPH platný od 01.01.2009 - potrebné zvýšiť si verziu a importovať výkaz cez modul Služby. vzor a napojenie riadkov na platné kategórie automaticky podľa napojenia na výkaz platný od 01.10.2007.
165.2036 18.2.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Pribudol parameter v POZA - Účty POZA bez precenenia. Tu treba doplniť saldokontné účty (stačí syntetiky) tých účtov, pre ktoré sa nerobí precenenie. (ide o účty prijatých a poskytnutých záloh). Účty MUSIA byť oddelené čiarkou.
165.2036 18.2.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava okna množstevnej zľavy - povoľuje aj pevnú množstevnú zľavu zadať na taký počet desatinných miest, ako je v databáze nastavený. Doplnené správne zobrazovanie aj na ručne zadanej zľave.
165.2036 18.2.2009 Styk s bankou V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Formát banky VUB Komit odrezával desatinné miesta z príkazu na úhradu. Opravené.
165.2029 11.2.2009 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch POZA pribudlo pole, kde zadám účty (stačí syntetiky) ODDELENÉ ČIARKOU prijatých a poskytnutých záloh. Na týchto účtoch pri úhrade nebude program kontrolovať, či je precenený.
165.2019 5.2.2009 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava faktúr - zosúladenie rozpisu DPH, automatické zaúčtovanie faktúr a aj sumy výdajky a faktúry - tu je podmienka, že boli vystavované s rovnakým spôsobom zaokrúhlenia DPH.
165.2019 5.2.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Služba v účtovnom doklade "Rozúčtovanie sumy" upravená, dovolí zadať sumu na 2 desatinné miesta.
165.2019 5.2.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo výdaji suma presná na 10 desatinných miest - riadi sa podľa toho, ako je predajná cena v tovare zadaná. Či s DPH, alebo Bez DPH.
165.2019 5.2.2009 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V účtovníctve pribudol nový rozmer. Doplňujúce údaje 1 a 2 - povoliť v parametroch účtovníctva - ďalšie parametre. Umožní evidovať doplňujúce údaje pri účtovaní. Tieto sa zobrazujú v obratoch. Je možné ich využiť aj vo fakturácii, ale ich zadávanie na riadkoch faktúry cez Služby "Údaje pre účtovanie "(CTRL+P).
165.1975 15.1.2009 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava sťahovania kurzového lístku
165.1975 15.1.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava - rozdiel na bločku z fiškálu oproti výdaju 0,01€
165.1975 15.1.2009 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na požiadanie povolenie predajných cien na 3 alebo 4 desatinné miesta. Vtedy je potrebné nastaviť v parametroch fakturácie zaokrúhlenie DPH na Veľkoobchod.
165.1975 15.1.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri priemernom sklade oprava začiatočného stavu nepovolila zmenu až na 0ks. Opravené
165.1975 15.1.2009 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena natvrdo zadanej meny SK na rôznych vzoroch a upozorňujúcich hláškach. Sumár zľavy vo faktúre, upomienka s penalizáciou...
165.1975 15.1.2009 Fakturácia Úprava vzoru Nová vlastnosť
Doplnený vzor do fakturácie Faktúra_účto_FR4_DUAL - tento vzor po zaúčtovaní faktúry tlačí doklad aj s rozúčtovaním. Dá sa použiť pre hromadnú tlač.
165.1954 5.1.2009 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava pre dobropis do starého roku - ak ešte nie je databáza po konverzii. Dovolí založiť dobropis s aktuálnym dátumom r.2009, dátum povolí zmeniť aj do starého roku.
165.1947 30.12.2008 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Konverzia hotová.
165.1900 22.12.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie UPOZORNENIE
ROČNÁ UZÁVIERKA ÚČTOVNÍCTVA A ZÁKAZKY Pokiaľ ste si objednali službu na prenos dát z SKK do EUR databázy a používate aj zákazky. Pred tretím krokom uzávierky sa program pýta, či uzavreté zákazky vymazať. Odpovedajte NIE. NEVYMAZAŤ.
165.1831 20.10.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená služba na rozúčtovanie prijatej alebo poskytnutej zálohy na základ a daň. Potrebujete k tomu založiť kompletné predkontácie. Po zaevidovaní záväzku 324 alebo pohľadávky 314 sa prepnete do ďalšieho účt. prípadu, alebo iného dokladu a privoláte predkontácie. Nastaviť sa na správnu a použiť službu nad predkontáciami. Funguje aj pre CM, nefunguje pre kombinovanú platbu s 10% a 19% sadzbou.
165.1831 20.10.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudli parametre - prednastavený účet pre výkon, prednastavená sadzba pre výkon, zablokovanie dátumu vystavenia, zobrazovať iba platné výkony.
165.1831 20.10.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do výkonov doplnená služba na hromadné ukončenie platnosti nepoužívaných výkonov. (podobne ako v tovaroch neobchodné tovary)
165.1831 20.10.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Fakturácia - Faktúry - pribudla ďalšia služba "Pridanie dodacieho listu" - aj do bežnej faktúry, čím sa zmení na zbernú. Podmienka je, výdajka MUSÍ mať dodací list.
165.1831 20.10.2008 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do číselných radov Fakturácia a Sklad pribudli dátumy platnosti číselného radu. Po nastavení dátumov program kontroluje, či vystavený doklad (príjem, výdaj, faktúra) patrí do obdobia. Vo fakturácii je kontrola na dátum dodania.
165.1831 20.10.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie do výstupnej zostavy Pohľadávky a záväzky triediť pohľadávky podľa konečného prijemcu a tiež výber konečného príjemcu. Potrebujete k tomu správnu zostavu "Po partneroch koneč.príjemca".
165.1802 15.10.2008 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená služba v partneroch - Ide o to, že zamestnanci majú zakázané zakladanie nových partnerov, aby nemenili zľavy, splatnosť.... Majú v partneroch sprístupnenú iba službu "Koncový zákazník", ktorý im dovolí zadať partnera, ktorý má v sebe zafajknuté (a neprístupné na zmenu) príznak koncový zákazník a platba v hotovosti.
165.1800 7.10.2008 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vznik záväzku prijatím zálohy vopred - program nezapísal číslo predfaktúry do variabilného symbolu záväzku, pri pripojení predfaktúry. Opravené.
165.1800 7.10.2008 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudol parameter "Zákaz editovať exportované alebo zaúčtované doklady". Aby sa dal doklad opraviť, je potrebné spustiť na doklade službu "Odblokovanie dokladu" Detailnými prístupovými právami sa dá nastaviť kto má oprávnenie na službu.
165.1800 7.10.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pokiaľ nie je faktúra z výdajky zaúčtovaná, je možné zmeniť stredisko a dealera. Súčasne sa zmena prenesie aj do faktúry a pohľadávky.
165.1793 8.10.2008 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Zrušené automatizované sťahovanie kurzového lístku v záložných databázach.
165.1791 2.10.2008 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri storne predaja v pokladni a používaní platidiel zadalo nesprávnu hodnotu pod rekapituláciu, program vkladal sumu z položky Prijaté z pôvodného, stornovaného bloku. Opravené.
165.1791 2.10.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Zrýchlenie párovania salda pri úhradách - po zadaní sumy k úhrade a zápise VSYM do poľa Poznámka je možné zapnúť fajku nad poznámkou "Párovať VSYM". Fajka ostáva odpamätaná. Dôležité - ak Vám nevie podľa VSYM vyhľadať, treba skontrolovať, či nie je obmedzený filter pohľadávok, alebo záväzkov.
165.1791 2.10.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Preklopenie tovaru z odberateľskej objednávky do výdajky - tovar má k sebe viazaný iný tovar - ak nie je na sklade dostatok viazaného tovaru, objednávka sa nepreklopila do výdaja ani čiastočne. Po úprave vydá všetko, čo môže, okrem prepojených tovarov ak tieto nemajú obidva dostatočný stav.
165.1786 30.9.2008 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do ponúk bolo doplnené stredisko, aby bol do nich zabezpečený prístup podľa stredísk.
165.1779 26.9.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava - dobropis položky sa dá urobiť z výdajky, ktorá má zadané údaje pre intrastat.
165.1779 26.9.2008 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zosúladenie parametra pre vlastné objednávky - podhodenie ceny pri zápise riadku objednávky (nulová cena a priemerná nákupná cena).
165.1775 22.9.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Opravená zostava Maloobrátkové tovary, najmä dátum posledného príjmu.
165.1771 10.9.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo výstupe Intrastat pribudla do parametrov podmienka "Okrem tovarov s nulovou cenou". Tovary, ktoré majú na strane príjmu nulovú nákupnú cenu, na strane výdaja nulovú predajnú cenu (napr.obaly), nebudú zahrnuté do intrastatu.
165.1770 9.9.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie premenných IČO, DIČ odberateľa pre tlač upomienok.
165.1757 26.8.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V zostave "Štatistika príjmu" nesumarizovalo podľa dodávateľov.
165.1756 25.8.2008 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo filtri partnerov a tovarov pribudla výberová podmienka. Filtruje sa pre stĺpec, podľa ktorého je nastavené triedenie. Pri reťazcoch filtruje podľa výskytu kdekoľvek v reťazci.
165.1756 25.8.2008 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Cez modul Sklad - parametre - v parametroch Predajne - dovolí zadať kurz na 4 desatinné miesta.
165.1741 23.7.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V otvorenej výdajke - Služby - Prepočet cien - uplatní zľavy podľa nastavenia pre partnera.
165.1741 23.7.2008 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ladenie generovania vlastných objednávok - pri generovaní z objednávok program niekedy "mrzol". Opravené.
165.1738 21.7.2008 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnené uplatnenie množstevných zliav v odberateľských objednávkach
165.1738 21.7.2008 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrušené prepisovanie kurzu v parametroch predajne na konverzný kurz, ak je zapnuté zobrazovanie sumy v EUR. Konverzný kurz a prepočet sumy bločku konverzným kurzom rieši fiškálny modul.
165.1731 14.7.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie textu položky (iba výkonu) v dodacom liste. Doplnenie aj premenných pre tlač textu položky. Rovnako poznámky 1,2,3 v riadku výkonu. Premenné sú: dodací list - text- queTEXTR a text, poznámky - quePoložky a POZN_1...
165.1731 14.7.2008 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Konverzný kurz na 4 desatinné miesta, štandardné vzory pre duálne zobrazenie sa nainštalujú priamo s vyššou verziou, doplnené premenné pre vzory vo FastReporte 2,5 a 3 a vyššom.
165.1731 14.7.2008 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnenie výstupov pre spotrebnú daň z uhlia.
165.1718 1.7.2008 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnenie pre spotrebnú daň z uhlia.
165.1713 27.6.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie - ak je použitý presunový pohyb zo skladu do skladu a súčasne je preklopená objednávka - nedodané riadky (CTRL+N), doplnený je aj presun výrobného čísla tovaru.
165.1713 27.6.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak je zapnutý parameter "Vytvorenie dodacieho listu s rovnakým číslom ako výdajka", pri zmene čísla výdajky zmení aj číslo dodacieho listu.
165.1711 26.6.2008 Sklad V rámci inštalácie Legislatívna zmena
V časti "Tovary - Služby - Hromadný prepočet pred. cien" bola v súvislosti s prechodom na EUR-o doplnená možnosť pre zaokrúhlenie predajnej ceny aj na celé centy.
165.1711 26.6.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnenie premenných pre duálne zobrazenie výslednej sumy faktúry aj pre typ zostáv FR3.
165.1711 26.6.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnenie premenných pre tlač dodacích listov v type zostáv FR3: v DL je to queDodListy.P_TELEFON, P_EMAIL, P_WWW vo vydajkach quePriVyd.P_TELEFON, P_EMAIL, P_WWW PN_TELEFON ... pre nadriadeneho Ide o údaje telefón, e-mail a www partnera
165.1704 12.6.2008 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zabudnuté užívateľské prístupové heslo do WISPu s detailnými prístup. právami. Pri prepise hesla pre užívateľa je potrebné prepnúť sa do heslového systému Zapnutý. Prepnutie späť na Detailný - hláška BLOB not found. Opravené.
165.1704 12.6.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Výstupy - "Ponuky - cenníky" - ak má partner prekrývajúce sa akcie pre tovar, zobrazí sa upozornenie. Vypíše postupne tovar a názvy problematických akcií. Do cenníka zobrazí cenu tej z nich, ktorá bola zapísaná ako prvá.
165.1698 30.5.2008 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Úprava funkcie Zlúčenie partnerov - ak bol partner evidovaný ako odberateľ v zákazke, nebolo možné zlúčenie. Doplnené.
165.1698 30.5.2008 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
Aj pre modul Sklad - pri zadávaní riadku objednávky, príjemky, výdajky, po výbere tovaru zobrazenie alternatívneho kódu (napríklad ako informácia o zmene náhradného dielu).
165.1698 30.5.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter vo Fakturácii - Prednastavené hodnoty - zapisuje splatnosť podľa konečného príjemcu, nie podľa nadriadeného partnera.
165.1698 30.5.2008 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
(Platí to aj pre modul Sklad). Pri zadaní riadku objednávky (príjemky, výdajky) sa po výbere tovaru zobrazí v editačnom okne riadku aj alternatívny kód (napríklad ako informácia o alternatívnom náhradnom dielci).
165.1691 24.5.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V účtovnej zostave na účte pribudlo nové pole pre zadanie alternatívneho účtu. Dá sa zobraziť v osnove cez CTRL+F9.
165.1690 22.5.2008 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Pribudli nové vzory pre tlač s duálnou menou. V predfaktúrach "Predfaktúra_DUAL", v pokladničných dokladoch "Pokladničný doklad_DUAL", v účtovných dokladoch "Tlač dokladu_DUAL", v účtovných zostavách, vo výpise účtu zostava "Výpis účtu_DUAL". V tovaroch Cenovka_DUAL, Cenovka s JC_DUAL a Cenovky s EAN_DUAL. V príjemkách Cenovky_DUAL a Cenovky s EAN_DUAL. Zostavy sa po nainštalovaní verzie môžu nahrať cez Služby / Import-Export / Import / Vzory výstupov. Zostavy sa po stanovení konverzného kurzu môžu používať priamo, alebo si užívateľ môže premenné z nich nakopírovať do vlastných vzorov. Vzory sa dajú stiahnuť aj z www.proces.sk/wisp/doc.
165.1686 22.5.2008 WISP V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Do parametrov - "Všeobecné - Mena" pribudlo pole "Naplniť konverzný kurz z aktuálneho kurzu NBS". Ak sa nastavenie zruší, môže si užívateľ zadať konverzný kurz po jeho vyhlásení sám, aj keď ešte nebude mať verziu programu, ktorá konverzný kurz zapíše automaticky.
165.1686 22.5.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Sklad - Výstupy - Číselník tovarov (aj aktuálny) - Funkcia Export do XLS klávesou F5 bola doplnená tak, aby exportovala aj KNC a KNC v CM a tiež menu zadanú pre KNC v CM.
165.1685 19.5.2008 Sklad Na objednávku Nová vlastnosť
Verzia + spustennie scriptu dovolí zobraziť v tovaroch ďalší stĺpec - priemerná nákupná cena tovaru. Cenu je potrebné pridať cez CTRL+F9.
165.1668 30.4.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak saldokontný účet sleduje stredisko a zákazku a nový záväzok/pohľadávka sa doplnil cez modul Pohľadávky a záväzky, neostalo stredisko a zákazka pri zaúčtovaní odpamätané. Zákazka sa cez PoZa nedala zadať. Upravené.
165.1668 30.4.2008 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ladenie úprav v odbyte z verzie 165.1655.
165.1668 30.4.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo výdaji s presunovým pohybom pribudla služba na zápis POPISU = Špecifikácii pre FIFO riadky v príjemke.
165.1668 30.4.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V osnove na ľubovoľnom účte sa môže privolať cez služby zostava "Výpis účtu", ktorá zobrazí za zvolené obdobie obraty tohto účtu.
165.1668 30.4.2008 Manažer V rámci inštalácie Nová vlastnosť
v časti Plán na ľubovoľnom účte sa môže privolať cez služby zostava "Výpis účtu", ktorá zobrazí za zvolené obdobie obraty tohto účtu.
165.1668 30.4.2008 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Prepínanie medzi jednotlivými oknami súčasne otvorenými na obrazovke pomocou klávesovej skratky CTRL+TAB. Okrem otvorených editačných okien.
165.1655 22.4.2008 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlenie zápisu riadku v predajni.
165.1655 22.4.2008 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Po zadaní hlavičky vlastnej objednávky na klávesovú skratku CTRL+N zobrazia sa riadky tovarov, ktoré majú odberateľské objednávky na objednanie u dodavateľa. Podmienkou je naplnenie dodavateľa ako výrobcu v karte tovaru na záložke Vlastnosti 1.
165.1655 22.4.2008 Služby V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie do Prezeranie užívateľských zostáv aj prezeranie zostáv vo Fast reporte (FR3 a FR4).
165.1655 22.4.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Základné údaje - Pohyby - na pohybe pribudla ďalšia vlastnosť: Nekontrolovať rez. Táto umožní presun tovaru pohybom nie fakturačným, alebo hotovostným do iného skladu, alebo v príjme zrušenie riadku príjemky aj ak je tovar rezervovaný a v parametroch skladu nie je umožnený výdaj pod rezerváciu. (Dovolí opraviť príjem, ktorý v niektorých prípadoch kvôli rezervácii tovaru nepovolilo.)
165.1655 22.4.2008 WISP Na objednávku Nová vlastnosť
Služba, ktorá vo faktúre doplní riadok faktúry Poštovné a balné podľa cenníka Slovenskej pošty podľa hmotnosti.
165.1655 22.4.2008 WISP Na objednávku Nová vlastnosť
Služba v partneroch, ktorá napočítava obraty odberateľa po stanovený limit, po dosiahnutí limitu zaradí do stanovenej skupiny, prípadne priradí celkovú zľavu partnera.
165.1642 9.4.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Priamo v pohľadávke - cez Oprav (F4)a záložku Ďalšie vlastnosti pribudol nový príznak - splátkový kalendár. Takéto pohľadávky sa potom dajú odfiltrovať alebo vyfiltrovať pre tlač prehľadov PoZa cez "Výstupy - Pohľadávky a záväzky"
165.1642 9.4.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie podrobnej zostavy do štatistiky výkonov - triedenie prednostne podľa zákazky. Ak je výber Dodacie listy+fajka "Iba z dodacích listov", štatistika berie zákazku aj z DL, ktoré nie sú fakturované či hotovostné. Nutné je načítanie novej zostavy "Štatistika výkonov - zákazky"
165.1642 9.4.2008 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Klávesa F5 - skratka na opravu množstva na riadku ponuky a odberateľskej objednávky. Vo vlastnej objednávke tiež funkčná.
165.1642 9.4.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doladenie - výkony z objednávok - automatické vkladanie do dodacích listov a evidencia objednaných výkonov. Nové - vloženie čisto výkonovej odberateľskej objednávky do dodacieho listu.
165.1642 9.4.2008 Majetok Na objednávku Nová vlastnosť
Aj v majetku je už možné používať iné účtovné obdobie (tzn. hospodársky rok je iný, ako kalendárny).
165.1624 17.3.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pohľadávka po precenení (pôvodný doklad)je odblokovaná cez klávesu F4 (oprav) na doplnenie JCD, ak ide o vývoz tovaru. Nemusí sa rušiť precenenie ani odúčtovávať pôvodná faktúra.
165.1624 17.3.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Na karte tovaru vo vlastnostiach 2 pole "Práca pri výrobe" zobrazí správne celú zadanú hodnotu. Program počítal aj doteraz so správnou hodnotou, iba ju pre pohľad nesprávne zobrazoval.
165.1624 17.3.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
FIFO sklad a výrobné čísla - pri rozdelení na viac riadkov z dôvodu FIFO riadkov program nerozdelil výrobné čísla primerane. Pri presune neboli výrobné čísla presunuté. Opravené.
165.1624 17.3.2008 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Cenník partnera v cudzej mene - povolený počet desatinných miest je závislý od parametra fakturácie "Počet desatin. miest pri zadávaní sumy v CM".
165.1624 17.3.2008 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená služba "Zápis cien", ktorá doplní do vlastnej objednávky kalkulované ceny v domácej mene alebo v cudzej mene, alebo posledné nákupné ceny (iba v domácej mene ).
165.1624 17.3.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena klávesových skratiek v tovare na vlastnosti 1 a 2 + doplnené ešte chýbajúce skratky. V textoch doplnená klávesová skratka na "Vlož text" z preddefinovaných textov.
165.1624 17.3.2008 Služby V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Servis - Kontrola databázy - pribudla kontrola výrobných čísiel. Skontroluje aktuálny stav tovaru a k nemu počet voľných výrobných čísiel.
165.1597 22.2.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Klávesa F6 pri mylnom účtovaní na nesprávnu stranu presunie obrat na opačnú stranu. Doplnené je súčasné presunutie aj obratu v cudzej mene, ak je účet vedený v inej ako domácej mene.
165.1597 22.2.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena - klávesa F3 - pohľad na faktúru, ak vznikla pohľadávka z fakturácie. Klávesa F4 - vždy pohľad iba na pohľadávku (aj ak ide o previazanie na faktúru), je tu odblokované doplnenie poznámky 2 a JCD.
165.1597 22.2.2008 Služby V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V Servis - Kontrola databázy - pribudla nová kontrola "Kontrola účtovania". Súvisí najmä s obratom v cudzej mene aj na nesprávnej strane.
165.1597 22.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie zobrazenia aj vyradených tovarov vo výstupe Maloobrátkové tovary ak zapnem takú podmienku.
165.1597 22.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Ak v novej výdajke rozbalím nedodané riadky odberateľských objednávok, na týchto riadkoch môžem privolať priamo službu " Storno riadku ".
165.1597 22.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pre fakturáciu a hotovostný predaj výrobku zloženého cez receptúry pribudol dobropis výrobku. Potrebuje 2 nové pohyby, pomocou ktorých rozloží vrátené výrobky späť na pôvodné komponenty. Pri FIFO sklade až na pôvodné FIFÁ.
165.1597 22.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Služba "Zápis cien" - voľba KNC platí aj pre KNC v cudzej mene.
165.1597 22.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Ak bol tovar, ktorý sleduje výrobné čísla predaný na hotovosť - vznikli duplicitné riadky (iba na bločku) podľa počtu predaných kusov - opravené.
165.1597 22.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Sklad - Tovary - Služby - pribudli Stavy tovarov na všetkých skladoch (tovar na ktorom stojím).
165.1597 22.2.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Účtovníctvo - Výstupy - Výpis účtu a Predvaha - priamo v zostave je možné navoliť fiktívnu uzávierku. Pokiaľ ju nezadám v zostave, nahliada na fiktívnu uzávierku zadanú v Účtovníctvo - Uzávierky - Fiktívna uzávierka.
165.1597 22.2.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Priamo k pohľadávke alebo záväzku je možné pripojiť 1 dokument alebo iný súbor. Tlačítko "Vlož dokument". Opakovaným výberom cez "Vlož dokument" môžem vybrať iný súbor. Prehliadať cez tlačítko "Dokument".
165.1593 18.2.2008 Predajňa Úprava vzoru Úpravy a opravy
Do päty bločku pribudla premenná [DOBRO], kde je zobrazené číslo dobropisovaného dodacieho listu. Premenná musí byť umiestnená na samostatnom riadku, lebo ak bloček nie je dobropis, tak sa celý tento riadok vymaže.
165.1583 11.2.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zápise alebo oprave pohľadávky resp. záväzku pribudla možnosť pripojiť a následne zobraziť pripojený dokument.
165.1581 7.2.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené rozbalenie nedodaných riadkov odberateľských objednávok po výbere konkrétneho partnera vo výdaji.
165.1581 7.2.2008 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V odberateľských objednávkach v cudzej mene uplatní z cenníka partnera okrem pevných cien aj zľavu na skupinu tovarov a ručne zadanú zľavu
165.1572 28.1.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené premenné z korešpondenčnej adresy do tlače odsúhlasenia zostatkov.
165.1561 18.1.2008 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zápise účtovného dokladu pribudla služba "Založ predkontáciu". Vznikne predkontácia, ktoré je rovnaká, ako aktuálny doklad a môžeme ju hneď upraviť. Služba funguje aj v režime editácie alebo prezerania dokladu.
165.1556 16.1.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doplnenie uzávierky skladu v súvislosti s odberateľskými objednávkami, mazanie DL aj s výkonmi súčasťou uzávierky.
165.1554 14.1.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do služby Precenenie pohľadávok a záväzkov pribudla možnosť výberu účtu, ktorý sleduje PoZa a preceniť pohľadávky alebo záväzky evidované iba na tomto účte.
165.1554 14.1.2008 Predajňa V rámci inštalácie Úpravy a opravy
V parametroch Predajne rozšírené pole na výber číselného radu pre predaj v hotovosti. Funkčná je aj "žltá obálka" na výber číselného radu.
165.1544 8.1.2008 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V novej príjemke po zadaní dodávateľa a stlačení klávesovej skratky CTRL+N sa rozbalia nedodané riadky vlastných objednávok voči dodávateľovi. Klávesou F12 ich označujeme, prípadne meníme množstvo (iba do výšky vo VO)a zápisom naraz vložíme.
165.1544 8.1.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Doladená služba "Príjemka ako výdajka". Tiež vkladanie príjemky do výdajky v otvorenej výdajke.
165.1544 8.1.2008 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava chyby pri vytváraní výrobku. Niekedy, aj keď komponentov bol dostatok, výrobok sa vyrobil, ale nedovolilo ho vložiť do výdaja. Tento prípad nastával, ak sa vytváral výrobok hneď po výrobku, pre ktorý nebol dostatok komponentov.
165.1544 8.1.2008 Odbyt V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zmena parametra v odbyte "Číselný rad a sklad výdajok pri službe Výdajka z objednávky" - zmena - zobrazí všetky objednávky (aj s iným číslovaním) daného partnera podľa SKLADU, zadaného v číselnom rade výdajok, nové odber. objednávky zakladá podľa vybratého číselného radu výdajok.
165.1527 2.1.2008 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V číselníku pribudol stĺpec "ešte uhradiť". Do čísleníka sa dá vložiť cez CTRL+F9.
165.1521 20.12.2007 Účtovníctvo V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava zaúčtovania zaplatenej (prijatá bola OK) zálohy pri automatickom účtovaní bankových výpisov.
165.1521 20.12.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava služby Výdajka z príjemky a rovnako služby na vloženie príjemky do otvorenej výdajky - pokiaľ bola časť tovaru vydaná iným výdajom.
165.1521 20.12.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Množstvo výdaja komponentov vo výrobe povolí zadať na 5 desatinných miest. Doteraz program umožňoval na 2 desatinné miesta.
165.1518 18.12.2007 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudli nové vzory pre tlač s konverznou menou. V predfaktúrach "Predfaktúra_KONV", v pokladničných dokladoch "Pokladničný doklad_KONV", v účtovných dokladoch "Tlač dokladu_KONV" a v účtovných zostavách, vo výpise účtu zostava "Výpis účtu_KONV". Zostavy sa po nainštalovaní verzie môžu nahrať cez Služby / Import-Export / Import / Vzory výstupov.
165.1517 12.12.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vo vzore "Cenovky s EAN" pre tlač štítkov s čiarovým kódom z príjemky bola doplnená tlač jednotkovej ceny.
165.1512 5.12.2007 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do polí Meny a Kurzy pribudlo nové pole na zápis znaku napr.pre EUR je to €. Znak sa dá vložiť do poľa klávesovou skratkou ALT+0896. Súčasne do premenných pribudla nová premenná pre tlač znaku " MENA_ZNAK "
165.1512 5.12.2007 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nová premenná pre tlač upomienok - Štát a Názov štátu.
165.1512 5.12.2007 Pohľadávky / Záväzky Na objednávku Nová vlastnosť
Do "Upomienok" na pohľadávke pribudla nová vlastnosť - predžalobná výzva, čísluje a eviduje sa podľa strediska, zakladá sa pomocou Ctrl+Ins.
165.1510 4.12.2007 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do všeobecných parametrov pribudla záložka "Mena", kde je okrem domácej meny aj "Konverzná mena" a "Konverzný kurz", ktorý sa nahráva automaticky (pokiaľ je nastavené automatické sťahovanie kurzov z NBS). Vo faktúrach pribudol vzor "Faktúra_KONV", kde je informačne zobrazená aj prepočítaná suma v konverznej mene (EUR). Vzor je určený pre faktúry v domácej mene.
165.1509 30.11.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Oprava zápisu ceny pri FIFO sklade v príjme ak na vyplnenom poli cena bola použitá klávesová skratka ALT+L
165.1509 30.11.2007 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri automatickom účtovaní bankových výpisov napáruje aj predfaktúry a vygeneruje záväzok. Podmienkou je doplniť správne syntetické účty do parametrov v module Účtovníctvo.
165.1509 30.11.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Faktúra z výdajky a súčasne výdajka z objednávky. Ak boli v objednávke okrem tovarov aj riadky výkonov, program vložil iba prvý výkon = opravené.
165.1496 20.11.2007 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Opravené opakované plnenie premennej DSYM pri tlači dobropisu zbernej faktúry, odstránené obmedzenie na 256 znakov.
165.1490 7.11.2007 DPH V rámci inštalácie Legislatívna zmena
Doplnený nový výkaz DPH platný od 01.10.2007 a s ním súvisiace úpravy. Pri importe postupovať podľa pokynu. Za 10/2007 treba odúčtovať a nanovo zaúčtovať dobropisy.
165.1490 7.11.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Na tovare v službe "Predajné ceny a zľavy"(CTRL+C) je doplnené zobrazenie vypočítaných cenových hladín. Cenové hladiny treba založiť cez Sklad - Základné údaje - cenové hladiny
165.1490 7.11.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Uplatnenie % zľavy z cenníka partnera aj pre ceny zadávané v cudzej mene. Tiež doplnená možnosť na poli cena v cudzej mene použiť ručné zadanie zľavy (F9).
165.1490 7.11.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Príjem v cudzej mene zrýchlený - odstránené 2x potvrdenie klávesou Enter navyše.
165.1490 7.11.2007 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
Výpočet mesačných provízií dealera
165.1490 7.11.2007 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zobrazovanie poznámky z partnera - Varovné hlásenie - za určitých podmienok nezobrazilo poznámku korektne - opravené, zobrazuje korektne.
165.1490 7.11.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V tovare cez opravu (F4) v Ďalších vlastnostiach 1 pribudlo Varovné hlásenie. Po zapnutí zobrazuje poznámku zapísanú v tovare pri výbere tovaru do Ponuky, Objednávky (aj vlastnej), Príjmu, Výdaja.
165.1445 12.10.2007 Manažer V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zrýchlený filter pre zákazky
165.1445 12.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený parameter platný pre modul Sklad a Odbyt súčasne - zobrazenie KNC na zadaný počet desatinných miest.
165.1436 8.10.2007 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Nastavenia okien (horné a dolné)pre zadanie textu a textu 2 vo faktúre zostane nezmenené aj po odchode k textu v inom module.
165.1436 8.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vkladanie výdajky do dodacieho listu.
165.1436 8.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnené 2 vzory pre tlač číselníka tovarov a číselníka tovarov aktuálneho s rozpisom šarží, pričom rozpíše iba šarže, ktoré majú stav. Nie je potrebné zapnúť podmienku "Rozpis špecifikácie". Názvy zostáv: ciselník sarze a ciselnik sarze aktualny.
165.1436 8.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Zoznam objednávok pri pohľade z konkrétneho tovaru (CRTL+W) zobrazí zoznam objednávok, v ktorých je tento tovar nedodaný.
165.1436 8.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený je prepočet predajnej ceny v príjme (klávesa F9) aj pri zadávaní príjmu v cudzej mene.
165.1436 8.10.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Zobrazenie kalkulovanej nákupnej ceny aj v riadkoch odberateľskej objednávky. Výber stĺpca cez CTRL+F9.
165.1436 8.10.2007 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Vyhľadanie záväzku zadaním variabilného symbolu do filtra nevyhľadalo ak bol symbol viac ako 9 znakový. Opravené. VSYM sa dá zadať 14 miestny a taký sa dá aj vyhľadať.
165.1436 8.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Dôležité upozornenie pre sklady s FIFO cenami: Zmena zostavy pre Číselník tovarov ( nie aktuálny ), treba importovať vzory výstupov a začať používať zostavu "Číselník tovarov FIFO"
165.1427 1.10.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zápise riadkov odberateľskej objednávky možnosť zapnúť fajku na zobrazovanie iba nenulových stavov tovarov (podobne ako vo výdaji).
165.1427 1.10.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Služba v sklade na vyhľadávanie výrobného čísla v príjemkách je doplnená aj o vyhľadávanie v rámci položky, teda zadanie iba časti výrobného čísla
165.1417 25.9.2007 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený vzor pre hromadnú tlač upomienok aj v cudzej mene. Pokiaľ sú evidované pohľadávky na partnera v niekoľkých cudzích menách, zobrazuje a sumarizuje ich za každú menu samostatne (na spoločnom tlačive).
165.1417 25.9.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do filtra vo výdajkách doplnený výber skupiny partnerov.
165.1407 20.9.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený parameter "Povoliť dopredaj neobchodných tovarov". Po zapnutí parametra je možné vkladať neobchodný tovar do odberateľských objednávok a výdajok. Podmienkou je presný zápis kódu do poľa tovaru, nie výber z číselníka.
165.1388 13.9.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nová záložka v tovare - Tech. údaje - slúži pre definovanie a zápis grafických značiek (napr. čistenie textílií). Dajú sa využiť napr. pri tlači expedičných štítkov.
165.1370 26.7.2007 Predajňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnený predaj tovarov s výrobým číslom. Takýto tovar sa dá zadať vždy iba po 1 kuse do riadku. Viac kusov treba zadať opakovaným výberom až po požadovaný počet.
165.1370 26.7.2007 Sklad V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri použití služby "Výdajka z príjemky" už nepreskakuje číslovanie výdajok o 1 číslo.
165.1370 26.7.2007 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pokiaľ je v partnerovi zadané stredisko a cez prístupové práva pridelené užívateľovi iba určité stredisko, partneri s inými strediskami sa nerozbalia ani cez combo.
165.1370 26.7.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri preklopení ponuky do odberateľskej objednávky sa preklopia aj poznámky 1,2,3.
165.1360 18.7.2007 Pohľadávky / Záväzky Úprava vzoru Úpravy a opravy
Oprava výpočtu penalizácie aj jednotlivých faktúr, aj hromadného výpočtu, doplnenie dátumu poslednej penalizácie a tiež dátumu a výšky úhrad penalizovanej pohľadávky.
165.1360 18.7.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter, pre číslovanie odberateľských objednávok podľa číselného radu výdaja - platí pri zakladaní odberateľskej objednávky z výdajky. Súčasne doplní do objednávky aj partnera, ak je tento zadaný vo výdajke.
165.1360 18.7.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do výstupu Odberateľské objednávky a stav tovaru pribudla možnosť zobraziť iba tovary so stavom ako pomôcka pre vyskladňovanie. Doplnené sú 2 premenné - mesto partnera z objednávky a dátum objednávky. Súčasne je upravené triedenie podľa čísla objednávky alebo dátumu.
165.1334 28.6.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vo filtroch pre príjem a výdaj doplnená možnosť výberu strediska
165.1334 28.6.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Vkladanie obrázkov k tovarom podľa vybratého parametera. Rozšírenie možností.
165.1328 15.6.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Zaúčtovanie hotovostných bločkov je presunuté do dodacích listov. Ak sa v bločku nachádza aj služba doplnená cez dodací list, zaúčtuje sa aj táto služba
165.1328 15.6.2007 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Odstránená chyba, pri ktorej sa v hláške objavuje text ...BLOB_ID
165.1324 12.6.2007 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnená variabilita Štatistiky výkonov - viac kritérií triedenia zostavy aj podľa 2 parametrov. Zvoliť požadované triedenie a zostavu "Štatistika výkonov - xxx mn."
165.1324 12.6.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri Akciových cenách na tovare - pribudli 2 doplnkové možnosti " Uplatniť na akciovú cenu zľavu partnera" (podľa cenníka alebo celkovú zľavu partnera) a " Výber 1 partnera, pre ktorého bude akcia platiť". Sklad - Výstupy - Zostava Objednávky a stav tovaru pribudla možnosť rozpisu a triedenia zostavy podľa tovarov a odberateľov. Je potrebné doplniť nové vzory cez import vzorov výstupov.
165.1324 12.6.2007 Predajňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
3 nové parametre - obmedzený počet riadkov pre tlač bločku zobraziť sumár v EUR a kurz EUR. Ak nezadám kurz EUR, ťahá program kurz NBS zo zápisov v účtovníctve. Zadaný kurz v parametroch predajne je pevný. V parametroch Fiškálny modul pribudli platidlá a sú doplnené premenné pre tlač bločku. Pribudla služba, ktorá pre dodatočne doplneného partnera v otvorenom okne predajne prepočíta ceny podľa cenníka partnera. Platí aj pre ceny 2.
165.1324 12.6.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Úprava pre vkladanie odberateľských objednávok do výdajky - zadať partnera už vo výdajke a privolať službu "Vlož objednávku", zobrazia sa všetky pre daného partnera. Môžem zvoliť Vyber všetky. Vloží iba nedodané časti. Objednávka cez oprav a klávesou F12 označiť iba niektoré riadky prípadne znížiť množstvo nedodávky, tlačítko "Vyber označené" - platí iba na 1 objednávku. Parameter skladu "Automatické otvorenie okna zľavy" platí aj pre odberateľské objednávky. Doplnený parameter "V objednávkach povoliť výber neobchodného tovaru" - iba pri presnom zápise kódu tovaru - výber zruší príznak "Neobchodný". Doplnený parameter - v Prednastavených hodnotách - Nezobrazovať priebeh plnenia objednávky.
165.1324 12.6.2007 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pribudol nový parameter do Všeobecných parametrov - Nastavenie prostredia - Otvárať filter ako prvý pre faktúry, príjemky, výdajky, objednávky
165.1324 12.6.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do filtra objednávok (vlastné aj odberateľské)pribudlo pole na rýchle vyhľadanie konkrétneho čísla objednávky.
165.1324 12.6.2007 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Pri zberných faktúrach hneď opraví splatnosť podľa nastavenia v partnerovi.
165.1324 12.6.2007 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zápise záväzku dá splatnosť podľa nadefinovaného počtu dní splatnosti z partnera, ak tento údaj je zapísaný. Ak nie je, berie počet dní z parametrov v module Pohľadávky a záväzky.
165.1324 12.6.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Doplnenie prístupových práv na skupinu tovarov pre detailný heslový systém.
165.1319 7.6.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter - Prednastavené hodnoty - Číselný rad pre web. Ak sa zakladá objednávka z WEB aplikácie, použije sa tento číselný rad.
165.1319 7.6.2007 Odbyt Na objednávku Nová vlastnosť
Objednávky cez internet. Odberateľ vytvorí cez internetový prehliadač objednávku, ktorá sa zapíše do databázy, kde sa s ňou postupuje štandartným spôsobom. Stav realizácie objednávky sa spätne zobrazí na internete.
165.1316 6.6.2007 WISP V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Označenie partnera cez menu Služby / Označ-Odznač partnera sa neodpamätalo do databázy - opravené.
165.1313 4.6.2007 Fakturácia V rámci inštalácie Úpravy a opravy
Služba "Skupiny" (Ctrl+S) v partneroch dávala v niektorých prípadoch chybové hlásenie a znemožnila tým prístup do skupín partnera.
165.1264 30.4.2007 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do filtra partnerov a tovarov pribudla možnosť zadať viac skupín s možnosťou výber OR (aspoň do jednej) a AND (patrí do všetkých)
165.1236 10.4.2007 Predajňa Úprava vzoru Nová vlastnosť
Nová služba - Platidlá - eviduje hotovosť, platobnú kartu, stravné lístky, šeky
165.1167 30.1.2007 Odbyt V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do Ponuky - Služby doplnené pripojenie dokumentu - Dokumenty (Ctrl+d) k aktuálnej ponuke
165.1154 30.1.2007 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pri zápise a oprave zákazky doplnená možnosť zadávania 10x ľubovoľnej poznámky
165.1150 17.1.2007 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do parametrov skladu doplnený VDF displej pre prácu s pokladničnými bločkami
165.1140 1.2.2007 WISP Na objednávku Nová vlastnosť
Nový modul "Servis" - pre prácu a riadenie zákazkových činností - napr. Servis, Požičovňa, vvýroba a pod. Tlače zákazkových lístkov, zápožičky, preberacie protokoly, objednávkové lístky, vystavovanie faktúr a výdajok za zákazku a pod.
165.1134 30.1.2007 Pohľadávky / Záväzky V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Úprava služby "Precenenie" - pri opakovanom spúšťaní sa preceňujú iba tie POZA, ktoré k zapísanému dátumu precenenie ešte nemajú
165.1086 1.2.2007 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter "Zákazka MUSÍ byť zaradená do skupiny"
165.1085 21.2.2007 Pokladňa V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do vzorov pre tlač pokladničného dokladu pribudol vzor s tlačou predkontácie
165.1080 31.12.2006 WISP Na objednávku Nová vlastnosť
Kumulácie výsledkov previazaných spoločností. Táto funkčnosť systému slúži na sústredenie kompletných účtovných údajov z viacerých spoločností do jednej dátovej základne.
165.1075 22.11.2006 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Pre všetky zostavy a čísleníky pribudla možnosť exportu do XML formátu
165.1026 19.10.2006 Fakturácia Na objednávku Legislatívna zmena
Pre všetky poznámky a texty doplnená možnosť cez tlačidlo "Vlož text" vkladať (aj opakovane) predefinované texty. Doplnené vkladanie textov do objednávok a ponúk
165.1026 19.10.2006 Fakturácia V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Do textu faktúry sa opakovaním funkcie "Vlož text" dá vkladať viac textov za sebou
165.0888 15.6.2006 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový výstup. Vo Výstupy - Predvaha je doplnený nový filter "Typy účtov". Ak vyberieme "Aktívne a Pasívne" alebo "Náklady a Výnosy", môžeme použiť novú zostavu "Súvaha - Výsledovka"
165.0775 20.4.2006 Účtovníctvo Úprava vzoru Nová vlastnosť
Do účtu (v osnove) pribudlo pole "Alternatívny názov". Môže sa využiť napr. pri cudzojazyčných tlačiach
165.0774 20.3.2006 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V "Parametroch" PoZa pribudla "Správa voliteľných údajov v partneroch", kde sa definuje názov a typ rozširujúceho údaja. V číselníku "Partneri" pribudla možnosť napĺňať tieto údaje v "Služby - Voliteľné údaje". Do číselníka ich môžeme zobraziť cez ikonu "Stĺpce"
165.0767 6.4.2006 Účtovníctvo V rámci inštalácie Nová vlastnosť
V parametroch Účtovníctva pribudlo "Jedno stredisko v doklade". Ak sa nastaví, vo filtri účtovania dokladov pribudne pole "Stredisko". Po filtrovaní sa zobrazia iba doklady, viazané na toto vybrané stredisko. Pre tlač výkazu Súvaha pribudol nový vzor "Súvaha[1-01]", ktorým sa tlačia naraz všetky jeho strany. Pre tlač výkazu - Zisk pribudol nový vzor "Zisk[2-01]", ktorým sa tlačia naraz všetky strany výkazu. Ak dokladu pri zápise priradíme stredisko /pri nastavenom filtri sa vyberie z filtra/, tak sa nastavuje pri všetkých účtoch, ktoré majú nastavené zadávanie strediska.
165.0001 1.1.2007 WISP Na objednávku Nová vlastnosť
Možnosť dopĺňať zákaznícke funkcie do menu : Služby / Ďalšie funkcie, napr. exporty, importy, prepočty... bez programovania, podľa potreby užívateľa.
165,2810 11.8.2011 Sklad V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Nový parameter "Počítať sumár dokladu". Po jeho nastavení sa v číselníku /príjemky - nákupná cena, výdajky - predajná cena/ počíta premenná SUMA bez DPH za každý doklad. Stĺpec môžeme zobraziť v skladových dokladoch (obr. Ctrl+F9 )
164.652 14.2.2006 WISP V rámci inštalácie Nová vlastnosť
Automatické sťahovanie kurzového lístka pri spustení programu po nastavení parametra : Účtovníctvo / Parametre / Všeobecné / Prístup na Internet / Automaticky načítať kurzový lístok pri štarte WISPu
1 15.3.2017 DPH Na objednávku Legislatívna zmena
1